DRAIN THE MIRAGE

  • Robert DUDÁS
Keywords: Ferenc Deák, Shortness of Breath, National Theatre, banning, political theatre

Abstract

The study deals with the stage version of Ferenc Deák’s Shortness of Breath, which was perhaps the first full-fledged Hungarian drama on minority mentality variations in Yugoslavia, and the original and expurgated version of the text itself. The author, to put things in context, introduces the notion of self-management, mentions the Prague Spring as an important event, the premiere of Deák’s first drama, Blueberries, and its impact, the 1970 drama competition of the Forum Publishing House, and the expansion of the powers of the Provincial Internal Affairs Service. It is not the purpose of this study to describe these concepts and complex events in detail; it uses them and the method of source research to examine the reception and political consequences of the staging of Shortness of Breath.

Author Biography

Robert DUDÁS

Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar
Irodalomtudományi Doktori Iskola
Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék
Szeged, Magyarország

References

(l). 1973. A színjátszás eszmei mérlege. Magyar Szó, dec. 8. 14.
Bori Imre. 1971. A Légszomj és jelképei. Magyar Szó, febr. 27. 10.
Bori Imre. 2009. [1971]. Virág Mihályról. In Deák Ferenc: Légszomj. 94–95. Újvidék: Forum.
B. Z. [Barácius Zoltán]. A színészek Deák új drámájáról. Magyar Szó, febr. 18. 9. Csordás Mihály. 1988. „A színházzal ÉLNI kell!” – Beszélgetés Deák Ferenccel. 7 Nap, jan. 22. 10–11.
Deák Ferenc. 1972. Légszomj. In Tor. 105–155. Újvidék: Forum.
Deák Ferenc. 1992. Emberi méltóságunk érdekében. Magyar Szó, ápr. 12. 11.
Deák Ferenc. 2009. Légszomj. Szabadka: Életjel.
Deák Ferenc. 2003. Egy rendhagyó színházi évtized a feledés határán. Hét Nap, dec. 24. 17.
Dévavári D. Zoltán. 2005. Új légszomj keletkezett. Hét Nap, ápr. 6., 7.
Dudás Károly. 1971. Bűntudatunk, kisebbrendűségű érzésünk, marcangoló látomásaink tisztítótüze. Képes Ifjúság, márc. 3. 3–4.
Dudás Károly. 1992. Rossz szenvedélyek nélkül. Interjú Deák Ferenccel. 7 Nap, aug. 14. 8–9.
Farkas Zsuzsa. 2007. „A ködhívők seregébe tartozom” – Beszélgetés a Híd-díjas Deák Ferenc íróval. Hét Nap, okt. 3. 7.
G. [Gerold László]. 1971a. Készül a Légszomj. Beszélgetés Virág Mihály rendezővel. Magyar Szó, jan. 23. 12.
G. [Gerold László]. 1971b. Megértő fogadtatás. Kritikusok Deák Ferenc művéről a fesztiváli előadás után. Magyar Szó, máj. 31. 5.
Gerold László. 1971a. Önmagunkról – jelképekben és jelképek nélkül. Magyar Szó, febr. 23. 9.
Gerold László. 1971b. Színműpályázat 1970. Új Symposion 7 (70): 99–101.
Gerold László. 1971c. Színházi levél a Vajdaságból. A Hét, júl. 23. 10–11. Gerold László. 1972. Bevezető. In Deák Ferenc: Tor. 7–31. Újvidék: Forum.
Gerold László. 1983. A jugoszláviai magyar drámairodalom huszonöt éve. Tanulmányok 13 (16): 65–79.
Gerold László. 2019a. Kisebbségi mentalitásvariációk a vajdasági magyar drámában. In Színházi jövés-menés. 109–115. Újvidék: Forum.
Gerold László. 2019b. Dráma/színház – hatalom a 90-es évek jugoszláviai magyar drámaírásában és színjátszásában. In Színházi jövés-menés. 127–136. Újvidék: Forum.
Gerold László. 2019c. Az állami cenzúrától az utcaszínházig – diktatúrák packázásai a délszláv térségekben 1920-tól máig. In Színházi jövés-menés. 137–158. Újvidék: Forum.
Gerold László. 2000. A vajdasági (szabadkai) színjátszás története és jelene. In Vajdasági marasztaló, szerk. Gábrityné Molnár Irén és Mirnics Zsuzsa. 129–137. Szabadka: Magyarságkutató Tudományos Társaság.
J. J. [Josip Jasenović]. 1951. Egyesült a szuboticai Magyar és Horvát Népszínház. Magyar Szó, jan. 14. 4.
Kolozsi Tibor. 1971. Szavak helyett akkordok. 7 Nap, febr. 26. 17.
Kovács Károly. 1970. Távinterjú. Magyar Szó, ápr. 14. 11.
N. E. 1970. Színvonalas műsort ígér a Népszínház. Magyar Szó, júl. 2. 6. Nagy László Mihály. 1991. Lesz kollokvium. Erdélyi Napló, nov. 14. 11.
Saff Pál. 2009. [1971]. Egy bemutató, amely színházat jelent. In Deák Ferenc: Légszomj. 103–104. Szabadka: Életjel.
Sinkovits Péter. 1971. Színházi előzetes. Dolgozók, febr. 19. 9.
Szeles Károly. 1971. Légszomj – Bemutatjuk Deák Ferencet. 7 Nap, jún. 25. 12. Sz. Remete Péter. 2002. Račantalanítás és a kisebbségek. Magyar Szó, dec. 8. 4.
Turi Tibor. 1990. Kimondani az igazságot, 1. rész. Magyar Szó, jan. 4. 12.
Vlaovics József. 1973. Eszmeiség és mércék: Színjátszásunk kritikai felmérése kapcsán. Dolgozók, dec. 14. 8.
Published
23. 11. 2023.
Section
Članci