PLAYING WITH STRINDBERG AND DÜRRENMATT

  • Hargita HORVÁTH FUTÓ
Keywords: Novi Sad Theatre, Play Strindberg, Radoslav Zlatan Dorić, György Fejes, Ibi Romhányi, János Nagygellért

Abstract

Using contemporary documents (newspaper articles, interviews, reviews), the study analyzes the second performance of the Újvidéki Színház (Novi Sad Theatre) based on Friedrich Dürrenmatt’s work entitled Play Strindberg, directed by Radoslav Zlatan Dorić. The theoretical and methodological model of the analysis is the Philther methodology, developed by Magdolna Jákfalvi, Árpád Kékesi Kun, and Gabriella Kiss. The first part of the analysis examines the performance within the framework of the institutional history of the Novi Sad Theatre, reconstructs the circumstances of the play’s staging, and covers the impact it had on the history of directing, theatrical play, theatrical view, and sound of the performance.

Author Biography

Hargita HORVÁTH FUTÓ

Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
Újvidék, Szerbia

References

Aladics János. 1974a. Játsszunk Strindberget: Az Újvidéki Színház második bemutatójának művészei szerepükről. Magyar Szó, febr. 9. 14.
Aladics János. 1974b. Play Strindberg: Beszélgetés az Újvidéki Színház második bemutatójának rendezőjével. Magyar Szó, febr. 2. 10.
Aladics János. 1974c. Sikerek és szeszélyek: Az értelmiségiek értetlen közönye a színház iránt. Magyar Szó, márc. 17. 14.
Aladics János. 1974d. Szép elismerés: Romhányi Ibi arany babérkoszorút nyert a szarajevói fesztiválon. Magyar Szó, ápr. 10. 10.
Babić, I. 1975. Dve dobre predstave. Politikin ekspres, 16. maj 11.
Bambach Róbert. 2007. A BITEF hatása színjátszásunkra és színházi kritikánkra. In Káich Katalin szerk.: Bambach Róbert színháza. 37‒46. Újvidék: Vajdasági Színházi Múzeum.
Barácius Zoltán. 1974a. A második bemutató. 7 Nap, febr. 8. 12.
Barácius Zoltán. 1974b. Play Romhányi Ibi. 7 Nap, ápr. 12. 19.
Bartuc Gabriella. 1986. Az öreg hölgy látogatása. Bemutató az Újvidéki Színházban: a Play Stríndberg folytatása stílusban és igényességben. Magyar Szó, máj. 7. 13.
Bordás Győző. 1973. Első próba az Újvidéki Színházban: Németh P. István sajtónyilatkozata. Magyar Szó, okt. 2. 10.
Déry Tibor. 1978. Jegyzetek: Strindberg „Haláltánc”-áról Dürrenmatt átírásában. In Botladozás: Összegyűjtött cikkek, tanulmányok 2. 485‒500. Budapest: Szépirodalmi.
D. N. 2010. Pozorište kao mera samoće i straha: Radoslav Zlatan Dorić (1940–2010). Scena 46 (1–2): 88.
Dürrenmatt, Friedrich. 1977. A szerző megjegyzése. In Drámák 2. 373. Budapest: Európa.
Farkas Béla. 1974a. A Play Strindberg meghódította Szarajevót: Tudósítás a kamaraszínházak országos fesztiváljáról. Magyar Szó, márc. 31. 14.
Farkas Béla. 1974b. Az Újvidéki Színház az ország legjobbjai között: A Play Strindberg színészei holnap indulnak Szarajevóba. Magyar Szó, márc. 27. 7.
Farkas Béla. 1974c. Idényvégi sommázás: Újvidéki Színház. Magyar Szó, jún. 15. 8. Fazekas Béla. 1974. A szarajevói siker után. Vélemények az újvidéki Play Strindbergről. Magyar Szó, ápr. 3. 10.
Fetahagić, Sead. 1974. Izuzetan glumački trio. Dnevnik, 31. mart 15.
Franyó Zsuzsanna. 1994. Az Újvidéki Színház húsz éve. Újvidék: Forum ‒ Újvidéki Színház.
Franyó Zsuzsanna. 2002. Romhányi Ibiről személyes hangon. Híd 66 (3): 304‒306.
Franyó Zsuzsanna. 2004. Az Újvidéki Színház harminc éve. Újvidék: Forum ‒ Újvidéki Színház.
Franyó Zsuzsanna. 2007. Bambach Róbertről. In Káich Katalin szerk.: Bambach Róbert színháza. 5‒7. Újvidék: Vajdasági Színházi Múzeum.
Gerold, Laslo. 1978. Újvidéki Színház – Novosadsko pozorište. In Almanah pozorišta Vojvodine 72/73, 73/74. 118. Novi Sad: Sterijino pozorje ‒ Zajednica profesionalnih pozorišta Vojvodine.
Gerold, Laslo. 1980. Janoš Nađgelert (1922‒1978). In Almanah pozorišta Vojvodine 76/77, 77/78, 78/79. 232‒234. Novi Sad: Sterijino pozorje – Zajednica profesionalnih pozorišta Vojvodine.
Gerold László. 1979. Bárány tanár úrtól Sántha Endre professzorig: Portrévázlat Nagygellért Jánosról. Híd 43 (3): 388‒396.
Gerold László. 1983. Play Strindberg. In Színház a nézőtérről. 19‒22. Újvidék: Forum.
Gerold László. 1994. Romhányi Ibi. In Franyó Zsuzsanna szerk.: Az Újvidéki Színház húsz éve. 61‒74. Újvidék: Forum ‒ Újvidéki Színház.
Gerold László. 2004. Plusz húsz év. In Léthuzatban: Húsz év kritikája az Újvidéki Színház előadásairól. 5‒14. Újvidék: Forum Könyvkiadó.
Gerold László. 2015. Színháztörténeti bizonyosság: Fejes György halálára. Critikai Lapok 17 (7‒8): 26‒28.
Káich Katalin. 2007. Életrajz. In Káich Katalin szerk.: Bambach Róbert színháza. 101–103. Újvidék: Vajdasági Színházmúzeum.
Káich Katalin. 2019. Előszó. In Káich Katalin szerk.: Romhányi Ibi. 7–10. Újvidék‒ Törökkanizsa: Vajdasági Színházmúzeum – Forum ‒ Branislav Nušić Könyvtár.
Kujundžić, Miodrag. 1974. Kepeci se glože. Dnevnik, 8. febr. 15.
Ládi István. 1974. Miért késett a bemutató?: Az Újvidéki Színház január 27-én nyitja kapuit. Magyar Szó, jan. 18. 9.
Major Ottó. 1975. Haláltánc burleszk-ritmusban. In Arcok és maszkok. 437‒440. Budapest: Szépirodalmi.
Nánay István. 2004. Harminc év: Az Újvidéki Színházról – szubjektíven. Világszínház (3‒4): 15‒21.
Pálics Márta. 2002. A rózsaszirom lehullt. Magyar Szó, márc. 2. 9.
P. I. 1974. A teljes műsortervre nincs elég pénz. Magyar Szó, márc. 12. 8.
Rackov, Ivanka. 1974. Pozorišna hronika. Rukovet (3‒4): 217.
Szeredás András. 1974. Play Dürrenmatt. Színház 7 (3): 24‒27.
Published
23. 11. 2023.
Section
Članci