NERO, THE STAR

  • Margaréta TÁBOROSI
Keywords: Novi Sad Theatre, Starmakers, Viktor Nagy, Tibor Szloboda Jr., musical

Abstract

The paper draws attention to an important professional moment in the life of the Újvidéki Színház (Novi Sad Theatre) and the szabadkai Népszínház Magyar Társulata (Hungarian Company of the National Theatre in Subotica). The presentation of the rock opera Starmakers, which premiered in 1998, founded the tradition of musi- cal plays in the Novi Sad Theatre. It was directed by Viktor Nagy, a recurring and image-shaping director, who was present in the life of the company for several years. With Starmakers, the mastering of singing and dancing skills, – which the actors did mainly while training part-time in Budapest, – became imperative in the training of acting students in Vojvodina. Since this performance, it has become a practice to use student actors as dance crew in musical shows as their first perfor- mance in the theatre.

Author Biography

Margaréta TÁBOROSI

Újvidéki Egyetem
Újvidéki Művészeti Akadémia
Dráma Tanszék
Újvidék, Szerbia

References

Barácius Zoltán. 1998. Sztárcsinálók – pénteken este Szabadkán. Magyar Szó, ápr. 8. 9.
Barácius Zoltán. 2005. Szloboda Tibor. Hét Nap, júl. 13. 33. Bőgel József. 1998. Criticai Lapok 7. 9.
Gerold László. 2000. A vajdasági (szabadkai) színjátszás története és jelene. In Gábrityné dr. Molnár Irén – Mirnics Zsuzsa (szerk.). Vajdasági marasztaló. 135–136. Újvidék: Verzal.
KirA. 2009. Várkonyi Mátyás, a „sztárcsináló” – kezdetek és tervek. UpStage.hu https://web.archive.org/web/20091123043714/http://www.upstage.hu/bemutato_ sztarcsinalok.htm (2022. okt. 30.)
Király Zoltán. 1998. A rendőrség. Romániai Magyar Szó, máj. 5. 3.
K-k. 1998. Sztárok a Sztárcsinálókban. Magyar Szó, ápr. 16. 9.
Mihájlovits Klára. 1998. „Megaláztatásunk akkora, hogy méltóságunk nem tudta elviselni”. Magyar Szó, márc. 8. 11.
Nánay István. 2004. Harminc év: Az Újvidéki Színházról – szubjektíven. Világszínház 18 (3–4): 15–21.
Pásztor Sándor. 1997. Sztárcsinálók. Magyar Szó, nov. 23. 11.
Published
23. 11. 2023.
Section
Članci