LAJOS HATVANY’S FIRST EMIGRATION AND HIS WORK “DAS VERWUNDETE LAND”

  • Annamária BIRÓ
Keywords: Lajos Hatvany, emigration, political engagement

Abstract

Lajos Hatvany (1880–1961) was a member of the delegation led by Mihály Károlyi, representing the Hungarian National Council, which travelled to Belgrade on 7 November 1918 to concretise the armistice. His disappointing experiences were first published in the columns of his newspaper, the Pesti Napló in 1918, and then, during his emigration to Vienna, he reflected on the reasons for the failure, and in 1921 published Das verwundete Land (The Wounded Country) a volume dedicated to Romain Rolland, in which he tried to explain to foreign readers the history of the suffering of the Hungarian people. This paper deals with the emigration of Lajos Hatvany and the aforementioned volume and its reception history, seeking answers to the question of why Hatvany, although rejected several times, nevertheless constantly longed to return to Hungary.

Author Biography

Annamária BIRÓ

Babeș–Bolyai Tudományegyetem
Magyar Irodalomtudományi Intézet
Kolozsvár, Románia

References

Biró Annamária. 2017. Hatvany Lajos erdélyi útkeresései. In Certamen IV., szerk. Egyed Emese, Gálfi Emőke, Weisz Attila. 115–132. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület.
Crainic, Nichifor. 1925. Sovinism sau pacifism? Cuvântul, okt. 21.
Fenyő Miksa. 1923. Elmúlt hetekből. Nyugat, 3.
Gaál Gábor. 1975. Levelek (1921–1945). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó.
Gábor Andor. 1921. Aki visszament: A Das verwundete Landról. Bécsi Magyar Újság, ápr. 20.
Giesswein Sándor. 1921. Kelet és Nyugat küzdelme. Nyugat, 11.
Hatvany Lajos. 1921. Das verwundete Land. Leipzig.
Hatvany Lajos. 1921a. Ha az ember könyvet ir. Jövő, máj. 8.
Hatvany Lajos. 1964. Egy hónap története. In Emberek és korok: Regényes korrajzok, naplók, cikkek, vál. és szerk. Belia György. II. kötet. 128–226. Budapest: Szépirodalmi.
Hatvany Lajos. 1981. Harcoló betűk, vál. és szerk. Hatvany Lajosné. Budapest: Gondolat.
Jászi Oszkár. 1920. Magyar kálvária – magyar feltámadás: A két forradalom értelme, jelentősége és tanulságai. Bécs: Bécsi Magyar Kiadó.
Jászi Oszkár. 1921. Ludwig Hatvanys „Das verwundete Land”. Az Ember, 17. 11–12. Kimpel, Ben D. – Eaves, T. C. Duncan. 1981. Two Notes on Ezra Poundʼs „Cantos”. Modern Philology, 3. 285–288.
Mádl Antal – Győri Judit szerk. 1977. Thomas Mann in Ungarn. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Nagy Sz. Péter. 1993. Hatvany Lajos. Budapest: Balassi Kiadó. Németh Andor. 1921. Das verwundete Ludwig. Az Ember, 31. 8–11. Pound, Ezra. 1991. Versei. Budapest: Európa.
Romsics Ignác szerk. 2007. Magyarország története. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Schein Gábor. 2001. A politikai emlékezet retorikája: Két nézőpont: Jászi és Garami. Világosság, 1. 65–81.
Published
23. 11. 2023.
Section
Članci