SÁNDOR MÁRAI AND GAY EMANCIPATION IN AMERICA

  • Zoltán CSEHY
Keywords: Sándor Márai, American gay movements, homophobia, diary literature

Abstract

This paper uses Sándor Márai’s diaries to examine the writer’s relationship to the emancipatory efforts of the American gay movements to explore the Freudian-based psychosexual aspects of the émigré writer’s vision of America. It is a fairly wide-ranging discourse, from the assessment of Walt Whitman’s poetry to gay crime, art, and political manipulation (e.g. the Chambers-Hiss case), the description of San Diego pride, and the demonization of the intellectual elitism associated with homosexuality. Márai’s tribal, psychosexual conception of homosexuality is essentially embedded in a metaphorical characterization of “young” American culture and society. He uncritically joined the discourses of hatred that presented sexual difference as a natural corollary of other stigmas (communist bias, unreliability factor, social subversion). He considered the possibility of creating a legitimate, socially accepted gay identity impossible or ridiculous, he was alarmed by the gay mass movement and self-organisation, he could not appreciate the achievements and accomplishments of the movement, its socio-cultural and religious emancipation, and he even started to fabricate conspiracy theories that seemed parodic. He also observed certain figures in his environment (the case of Z. was an example of this), and drew alternative, satirical or downright negative portraits of many gay personalities (as we can see in the case of Daniel Cory or Navratilova).

Author Biography

Zoltán CSEHY

Comenius Egyetem
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
Pozsony, Szlovákia

References

Corber, Robert J. – Chambers, Whittaker – Haggerty, George E. (ed.). 2012. Gay Histories and Cultures: An Encyclopedia. New York, London: Routledge.
Cory, Daniel. 1963. Santayana: The Later Years. A Portrait with Letters. New York: George Braziller.
Csehy Zoltán. 2022. „Gide és alpapjai, Green és a többiek”: Márai Sándor és a fran- cia „meleg irodalom”. In Németh Zoltán – Magdalena Roguska-Németh (szerk.). Transzkulturalizmus és bilingvizmus 5. 241–266. H. m. n.: Bázis.
Faderman, Lillian – Timmons, Stuart. 2006. Gay L. A. A History of Sexual Outlaws, Power Politics and Liptick Lesbians. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
Fernandez, Dominique. 1994. Ganümédész elrablása. Ford. Tótfalusi Ágnes. Budapest: Európa.
Gaal György. 2006. Az Óvári család kolozsvári tragédiája. A Dunánál (5): 78–79.
Gazda István. 2005. Lax Péter és a család. Természet Világa 136 (6): 243–245.
Gide, André. 1989. Visszatérés a Szovjetunióból. Ford. Déry Tibor. Budapest: Interart.
Greenberg, David F. 1988. The Construction of Homosexuality. Chicago, London: The University of Chicago.
Hartshorn, Lewis. 2013. Alger Hiss, Whittaker Chambers and The Case That Ignited McCarthysm. Jefferson, London: McFarland & Company.
Horváth Nóra. 2019. „A szépség szeretői”: Santayana és kortársai. Szeged: JATEPress.
Johansson, Warren. 1990. McCarthysm. In Wayne R. Dynes (ed.). Encyclopedia of Homosexuality II. New York: Routledge.
Johnson, David K. 2004. The Levander Scare: The Cold War Persecution of Gays and Lesbians in the Federal Government. Chicago, London: The University of Chicago Press.
Keczán Mariann. 2004. Márai Sándor és a rádió. Hitel 17 (4): 90–97.
Lenkei Júlia (közread.). 2003. Lapok a „Mindenes könyv”-ből: Tolnay Károly levelezéséből és naplófeljegyzéseiből (II.). Holmi 15 (2): 196–215.
Márai Ilona. 2022. Betűbe zárva: Napló I. 1948–1964. Budapest: Helikon.
Márai Sándor. 1990. Napló 1943–1944. Budapest: Akadémiai, Helikon. Márai Sándor. [2001]. Napló 1976–1983. Budapest: Helikon.
Márai Sándor. 2001a. Napló 1968–1975. Budapest: Helikon.
Márai Sándor. [2009]. A teljes napló 1952–1953. Budapest: Helikon.
Márai Sándor. [2009] A teljes napló 1952–1953. Budapest: Helikon.
Márai Sándor. [2012] A teljes napló 1959–1960. Budapest: Helikon.
Márai Sándor. [2013] A teljes napló 1964–1966. Budapest: Helikon.
Márai Sándor. [2014] A teljes napló 1967–1969. Budapest: Helikon.
Márai Sándor. [2015] A teljes napló 1970–1973. Budapest: Helikon.
Márai Sándor. [2016] A teljes napló 1974–1977. Budapest: Helikon.
Márai Sándor. [2017] A teljes napló 1978–1981. Budapest: Helikon.
Márai Sándor. [2018] A teljes napló 1982–1989. Budapest: Helikon.
Martin, Robert K. 1979. The Homosexual Tradition in American Poetry. Austin: University Press.
Pór Judit. 1996. „Felemelte a szívekben az emberi lét szintjét”. Mozgó Világ 22 (2): 121–126.
Putna, Martin C. 2015. János nevében: Kereszténység és homoszexualitás: integrációs kísérletek. Ford. Csehy Zoltán. Pozsony: Kalligram.
Rónay László. 2005. Márai Sándor. Budapest: Akadémiai.
Rónay László. 2010. Egy európai úr Amerikában: Márai Sándor: A teljes napló 1954–1956. Literatura 36 (4): 395–405.
Seress Ákos. 2013. A szexualitás furcsa története: Edward Albee és a homofób színházkritika. Literatura 39 (2): 162–173.
Skowroński, Krzysztof Piotr. 2007. Santayana and America: Values, Liberties, Responsibility. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
Vatai László. 1984. Márai Sándor Naplói: Az ember és az író. Új Látóhatár 35 (1): 12–38.
Woods, Gregory. 2016. Homintern: How Gay Culture Liberated the Modern World. New Haven, London: Yale University Press.
Published
23. 11. 2023.
Section
Članci