STATE LANGUAGE INFLUENCE IN THE 21st CENTURY TRANSCARPATHIAN HUNGARIAN LITERATURE

  • Vilmos GAZDAG
Keywords: state language, loan word, Eastern Slav lexical elements, language variant, Transcarpathian Hungarian literature

Abstract

There is a rich literature available tackling the topic of state language influence on the language of Hungarian minorities living beyond the borders of Hungary. So far, however, there has been no research that has set as its objectives the sociolinguistic and dialectological characteristics, that is, the characteristic features caused by the influence of the state language. The aim of the present paper is to show the influence of the state language in the Transcarpathian Hungarian literature, as well as gathering data and grouping of state language contact elements, code switching and onomastic features in the analyzed literary works. Within the framework of this work, we basically examine the works of two generations of writers publishing in the last two decades. In the first one, the older generation, (László Vári Fábián, Zoltán Mihály Nagy, János Lengyel, Gusztáv Barta, etc.) one can expect a more intensive influence of the Soviet era and the Russian language, whereas in the second, the younger generation (Gergely Marcsák, Tímea Shrek, Csilla Hájas, Szilvia Karmai- Ráti) life experiences of this kind cannot be assumed due to their age. Therefore, in the works of the two generations of writers, simultaneously with the regime change, the mechanism of influence of the languages which play the role of the state language and its changes can also be detected.

Author Biography

Vilmos GAZDAG

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Filológia Tanszék
Beregszász, Ukrajna

References

Balla D. Károly. 2002. Címkézett irodalom. Mozgó Világ 11. 104–108.
Balla D. Károly. 2005. Peresztrojkácska: Válogatott publicisztikai írások 1985–1990. Az Ung Ungvárnál című sorozat I. kötete. E-book. CyberBooks Kiadó.
Bartha Gusztáv. 2009. P pont, P pont, P. Drámák. Kárpátaljai Magyar Könyvek 194. Ungvár–Budapest: Intermix Kiadó.
Bartha Gusztáv. 2014. A gabonafarkas legendája: Válogatott novellák 1988–2012. Kárpátaljai Magyar Könyvek 228. Ungvár–Budapest: Intermix Kiadó.
Bartha Gusztáv. 2016. Jelenések: Kilenc egyfelvonásos. Ungvár–Budapest: Intermix Kiadó.
Bartha Gusztáv. 2019a. Kiút (kisregény, részletek). Együtt. A Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának folyóirata, 1. 21–27.
Bartha Gusztáv. 2019b. Kiút (kisregény, részletek). Együtt. A Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának folyóirata, 2. 6–12.
Bartha Gusztáv. 2019c. Kiút (kisregény, részletek). Együtt. A Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának folyóirata, 3. 11–20.
Bartha Gusztáv. 2019d. Kiút (kisregény, befejezés). Együtt. A Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának folyóirata, 4. 11–22.
Bartha Gusztáv. 2019e. Trauma (regény, I. rész). Együtt. A Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának folyóirata, 6. 9–14.
Bartha Gusztáv. 2020a. Trauma (kisregény, II. rész). Együtt. A Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának folyóirata, 1. 7–16.
Bartha Gusztáv. 2020b. Trauma (regény, folytatás). Együtt. A Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának folyóirata, 1. 13–21.
Beregszászi Anikó. 2004. A kárpátaljai magyarok kódváltási szokásairól. In Beregszászi Anikó – Csernicskó István szerk., Tanulmányok a kárpátaljai magyar nyelvhasz- nálatról. 36–44. Ungvár: PoliPrint.
Beregszászi Anikó – Csernicskó István. 2003a. A kárpátaljai magyar személynévhasz- nálat sajátosságai. In Csernicskó István szerk., A mi szavunk járása: Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba. 153–163. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola.
Beregszászi Anikó – Csernicskó István. 2003b. Pragmatikai eltérések. In Csernicskó István szerk., A mi szavunk járása: Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba. 163–169. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola.
Beregszászi Anikó – Csernicskó István – Orosz Ildikó. 2001. Nyelv, oktatás, politika. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola.
Borbély Edit. 2000. Adalék a lexikai kölcsönzés kutatásához. In Jubileumi kötet Lizanec Péter professzor 70. születésnapjára. 113–119. Ungvár: Ungvári Állami Egyetem Magyar Filológiai Tanszék Hungarológiai Központ.
Cseh Sándor. 2019a. A csavargó (kisregény, részlet). Együtt. A Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának folyóirata, 1. 33–47.
Cseh Sándor. 2019b. A csavargó (kisregény, részlet). Együtt. A Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának folyóirata, 2. 23–43.
Cseh Sándor. 2019c. Az utolsó vércsepp – orsai lágerévek (krónika). Együtt. A Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának folyóirata, 5. 13–18.
Cseh Sándor. 2019d. Az utolsó vércsepp – orsai lágerévek (krónika). Együtt. A Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának folyóirata, 6. 40–44.
Csernicskó István. 1995. A kárpátaljai magyarság és a kétnyelvűség (1945–1993). In Kassai Ilona szerk., Kétnyelvűség és magyar nyelvhasználat. 129–145. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézete.
Csernicskó István. 1997. Amit a kárpátaljai magyar kétnyelvűségről tudunk. In Szavak – nevek – szótárak: Írások Kiss Lajos 75. születésnapjára, szerk. Kiss Gábor és Zaicz Gábor. 88–92. Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete.
Csernicskó István. 1998. A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján). Budapest: Osiris Kiadó – MTA Kisebbségkutató Műhely.
Csernicskó István. 2003. A kódváltás. In Csernicskó István szerk., A mi szavunk járása: Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba. 120–125. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola.
Csernicskó István. 2013. Államok, nyelvek, államnyelvek: Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867–2010). Budapest: Gondolat Kiadó.
Csordás László. 2011. A felkészüléstől a szétszóródásig – A fiatal nemzedékek helyzete a kortárs kárpátaljai magyar irodalomban. Kortárs 55 (11): 92–97.
Csordás László. 2015. KVITárulkozás: Bevezető gondolatok a válogatáshoz. Napút 17 (6): 57–58.
Gazdag Vilmos. 2010. A kárpátaljai magyar köznyelv szláv lexikai elemei Zelei Miklós A kettézárt falu c. dokumentumregényében. Acta Beregsasiensis. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve 9. 3. kötet, 29–40.
Gazdag Vilmos. 2013. Orosz/ukrán lexikai elemek a kárpátaljai magyar nyomtatott sajtó- ban. In Gecső Tamás, Sárdi Csilla szerk., Nyelvhasználat a médiában. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 115. tagja. 33–39. Budapest: Tinta Kiadó.
Gazdag Vilmos. 2017. Nyelvi interferencia a kárpátaljai magyar irodalmi művekben. In Márku Anita – Tóth Enikő szerk., Többnyelvűség, regionalitás, nyelvoktatás. Ungvár: „Rik-U”.
Görömbei András. 1995. A kárpátaljai magyar irodalom fő sajátosságai. Acta Hungarica, 4. 153–160.
Görömbei András. 2008. A Ratkó József-díjas Vári Fábián László laudációja három tételben. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle. Társadalom-Tudomány-Művészet 43 (2): 261–265.
Györke Zoltán. 2000. Határsáv. Hatodik Síp Alapítvány. Budapest–Beregszász: Mandátum Kiadó.
Hájas Csilla. 2016. A fele komoly: Kisprózák. Ungvár–Budapest: Intermix Kiadó. Komáromy Sándor. 2003. Weinrauch Katalin és a kárpátaljai magyar gyermeklíra. Széphalom. A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve, 13. kötet. 183–191.
Kopor Tihamér. 2019. Home parti (novella). Együtt. A Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának folyóirata, 2. 15–21.
Kovács Vilmos. 2007. (első kiadás 1965) Holnap is élünk. Kárpátaljai Magyar Könyvek 155. Ungvár–Budapest: Intermix Kiadó.
Kulin Ágnes. 2020. A könyvespolcra boldogtalan kolibri szállt, Vizet enged és vért merít (kisprózák). Együtt. A Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának folyóirata, 1. 32–37.
Kurmai-Ráti Szilvia. 2011. Törékeny szentek: Mesék, tárcanovellák. Kárpátaljai Magyar Könyvek 206. Ungvár–Budapest: Intermix Kiadó.
Ладченко М. М. Особливості просодії українського речення у реалізації закарпатських українців. In Українська мова на Закарпатті у минулому і сьогоодні Матеріали науково- практичної конференції (Ужгород, 5–6 травня 1992 року). 207–210. Ужгород.
Lanstyák István – Szabómihály Gizella. 1997. Magyar nyelvhasználat-iskola- kétnyelvűség. 6. Pozsony: Kalligram.
Lanstyák István. 2006. Nyelvből nyelvbe: Tanulmányok a szókölcsönzésről, kódváltásról és fordításról. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó.
Lengyel János. 2012. Mitracsek úr elfuserált életének hiteles története. Kárpátaljai Magyar Könyvek 218. Ungvár–Budapest: Intermix Kiadó.
Lengyel János. 2019. Feltámadás Beregszászon Mitracsek Úr visszatér: Egy különös történet különleges folytatása. Kárpátaljai Magyar Könyvek 277. Ungvár–Budapest: Intermix Kiadó.
Marcsák Gergely. 2019. Fekete-Tisza: Versek. Budapest: Előretolt Helyőrség Íróakadémia.
Márku Anita. 2008. Érvényes történetek: Nyelvválasztási és kódváltási kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyar fiatalok körében. Monográfia. Rákóczi-füzetek XLVIII. Ungvár–Beregszász: PoliPrint Kft. – KMF.
Márku Anita. 2009. A kárpátaljai magyarok kétnyelvű nyelvhasználata pszicholingvisztikai megközelítésben. In Karmacsi Zoltán és Márku Anita szerk., Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században. 107–112. Ungvár: PoliPrint.
Nagy Zoltán Mihály. 2013. Az árnyék völgye. Kárpátaljai Magyar Könyvek 224. Ungvár–Budapest: Intermix Kiadó.
Nagy Zoltán Mihály. 2019. A sátán fattya. Ötödik kiadás. Kárpátaljai Magyar Könyvek 285. Ungvár–Budapest: Intermix Kiadó.
Ortutay Péter. 2019a. Gyima (novella). Együtt. A Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának folyóirata, 1. 54–62.
Ortutay Péter. 2019b. Piroska a nagyvilágban (elbeszélés). Együtt. A Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának folyóirata, 6. 22–39.
Ortutay Péter. 2020. Bálint-napi mese, hab nélkül (novella). Együtt. A Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának folyóirata, 1. 36–45.
Penckófer János (Eperjesi). 2003. Tettben a jellem: A magyar irodalom sajátos kezdeményei Kárpátalján a XX. század második felében. Budapest: Magyar Napló – Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség.
Penckófer János. 2011. A stúdiók kora (előtt és után): Irodalmi-kulturális irányultságok, folyamatok, szerveződések, fórumok Kárpátalja eddigi kilencven évében. Magyar Napló 23 (6): 27–32.
Shrek Tímea. 2019. Halott föld ez. Budapest: Előretolt Helyőrség Íróakadémia.
Varga Melinda. 2018. „Én is úgy szeretem Rodostót, hogy el nem felejthetem Zágont”: Beszélgetés Füzesi Magda kárpátaljai költővel. Helikon 29 (20): 2–3.
Vári Fábián László. 2011. Tábori posta. Budapest: Kortárs Könyvkiadó Kft.
Published
23. 11. 2023.
Section
Članci