THE LAYERS OF CULTURAL MEMORY IN ANNA LESZNAI’S GARDEN OF EDEN

  • Anikó POLGÁR

Abstract

The paper analyses Anna Lesznai’s volume Édenkert (Garden of Eden), published in 1918, in which the deep layers of cultural memory are given great emphasis. The volume moves about within a broad framework both in time and space, combining through cultural hybridization ancient and mediaeval reminiscences with Jewish, Muslim and Buddhist elements. The keywords of the book are exile, homesickness, alienness, and femininity. Personal memory broadens through cultural memory, the sadness of being separated from the village and the childhood garden, and the deep pain of losing the Garden of Eden. The village, the house and the garden become rhetorical forms, shapes of simplicity, sample sentences that can be expanded upon later. The memory of the abandoned village also brings with it a kind of transmigration of the ancestors. Through the identification of the garden with the female body, Eden as a female principium is also a symbolic image of lost girlhood, and it is at this point that some of Sappho’s fragments are linked to this poetic world.

Author Biography

Anikó POLGÁR

Selye János Egyetem, Tanárképző Kar
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
Komárom, Szlovákia

References

Assmann, Jan. 2004. A kulturális emlékezet: Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban. Ford. Hidas Zoltán. Budapest: Atlantisz.
Babits Mihály. 1918. Évi sáfárkodás. Nyugat 11 (24): 854–855.
D’Alessandro, Marinella. 1985. Az ezredik szó: Lesznai Anna költészete. In A magyar vers: Az I. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai. Szerk. Béládi Miklós, Jankovics József, Nyerges Judit. 177–181. Budapest: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság.
Földes Györgyi. 2009. „Hogy engem lássál nézd meg kedves a kertet”: A női én és a metafizikai én Lesznai Anna lírájában. In Nő, tükör, írás: Értelmezések a 20. század első felének női irodalmáról, szerk. Varga Virág – Zsávolya Zoltán. 347–368. Budapest: Ráció.
Frye, Northrop. 1997. Az Ige hatalma: Második tanulmány a Biblia és az irodalom kapcsolatáról. Ford. Pásztor Péter. Budapest: Európa.
Fülep Lajos. 1919. Lesznai Anna: Édenkert. Esztendő 2 (1): 138–142.
Kiss Ferenc. 1990. Lesznai Anna. In A magyar irodalom története 1945–1975. III/1. A próza, szerk. Béládi Miklós, Rónay László. 121–123. Budapest: Akadémiai.
Komlós Aladár. 1965. Lesznai Anna. In A magyar irodalom története 1905-től 1919-ig, szerk. Szabolcsi Miklós. 418–420. Budapest: Akadémiai.
Lesznai Anna. 1918a. Édenkert: Versek. Gyoma: Kner Izidor kiadása.
Lesznai Anna. 1918b. Babonás észrevételek a mese és a tragédia lélektanához. Nyugat 11 (2): 55–68.
Lukács György. 1977. Ifjúkori művek (1902–1918). Budapest: Magvető.
Sinkó Ervin. 1965. Lesznai Anna költészete. Híd 29 (5): 613–635.
Szapphó. 1990. Fennmaradt versei és töredékei görögül és magyarul, szerk. Németh György. Budapest: Helikon.
Török Petra. 2001. Formába kerekedett világ: Lesznai Anna művészete és hagyatéka a hatvani Hatvany Lajos Múzeumban. Hatvan: HLM.
Vészi Margit. 1919. Lesznai Anna: Édenkert. Pesti Napló 70 (2): 3–5. Vezér Erzsébet. 1979. Lesznai Anna élete. Budapest: Kossuth.
Zsadányi Edit. 2006. A tű és a toll: Lesznai Anna hímzéseinek és verseinek tárgya. Irodalomtörténet (1): 119–127.
Published
23. 11. 2023.
Section
Članci