SECOND CLASS HISTORY

  • Attila BOMBITZ
Keywords: generation novel, investigative writing, population exchange, crossing borders, the quest for language

Abstract

Lajos Kovács, a writer, editor, and teacher worked for about twenty years on a novel which, unfortunately, could only be published posthumously. The manuscript, found after his death, which received the title Hosszúra nőtt árnyékaink [Our long shadows], is at the same time a book of remembrances, a family novel, a coming-of-age novel, and a generation novel. The first-person narrator investigates sometimes from a childlike naive, sometimes from an adult perspective the story of the Czechoslovakian-Hungarian population exchange and its moral consequences on both the personal life and the collective existential sphere. The crucial topic of the novel is the crossing of the border, the quest for language, cultural differences between generations, and the own within one’s own as reflections of otherness within minority identity. Individual chapters of the novel, while traditionally reconstructing the history and the “memory album” of a family on each side of the border, also create the narrator’s coming-of-age history. Childhood, school years, university studies and military service all seem to be defining factors and times in the experimental life journey of a frontier existence.

Author Biography

Attila BOMBITZ

Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszék
Szeged, Magyarország

References

Bombitz Attila. 2019. A látható és a láthatatlan: Kovács Lajos pályaképe és irodalmi hagyatéka. Forrás 51 (11): 40–43.
Bombitz Attila. 2020. Kovács Lajos válogatott műveiről. Forrás 52 (5): 54–58. Bombitz Attila. 2021. „Nagytakarítás múltban és jelenben”: Kovács Lajos ifjúsági regénysorozatáról. In Évi rendes szabadság: Ifjúsági regénysorozat (Kovács Lajos művei IV.). Összegyűjtötte, válogatta, szerkesztette, valamint a jegyzeteket írta: Bombitz Attila. Sajtó alá rendezte: Bombitz Attila, Fritz Gergely, Füzi Péter, Szinger Ádám. 487–489. Szeged: JATEPress.
Dankó József. 2019. Kovács Lajos pedagógiai, szépirodalmi és tudományos pályafu- tása. In Kovács Lajos emlékkönyv. Szerkesztette Bombitz Attila és Dankó József. 9–14. Dorog: Dorog Város Önkormányzata.
Fekete J. József. 2021. Egy regény fejezetei. Kovács Lajos: Hosszúra nőtt árnyékaink. Magyar Szó, júl. 7. https://www.magyarszo.rs/hu/4662/velemeny_olvasolampa/ 246005/Egy-reg%C3%A9ny-fejezetei.htm (2023. jan. 5.)
Géczi Róbert. 2021. De ki ez a Kovács Lajos? Somogy 49 (4): 99–101.
Kovács Krisztina. 2021. Szelíd jelenlét: Kovács Lajos művei I–III. Forrás 53 (9):125–129.
Kovács Krisztina. 2022. „Unoka nem rokon” – A trauma terei egy mikrohistorikus „Bildungsromanban”. Kovács Lajos: Hosszúra nőtt árnyékaink. Kortárs 66 (3):26–32.
Kovács Lajos. 2020a. Hosszúra nőtt árnyékaink. In Hosszúra nőtt árnyékaink: Versek és elbeszélések (Kovács Lajos művei I.). Összegyűjtötte, válogatta, szerkesztette, valamint a jegyzeteket írta: Bombitz Attila. Sajtó alá rendezte: Bombitz Attila, Fritz Gergely, Füzi Péter, Szinger Ádám. 191–331. Szeged: JATEPress.
Kovács Lajos. 2020b. Diagnózis a szlovákiai magyarság három évtizedéről Szakál Gyula könyve kapcsán. In „Mi közük hozzám?”: Kritikák, töprengések, diagnózisok (Kovács Lajos művei III.). Összegyűjtötte, válogatta, szerkesztette, valamint a jegyzeteket írta: Bombitz Attila. Sajtó alá rendezte: Bombitz Attila, Fritz Gergely, Füzi Péter, Szinger Ádám. 189–193. Szeged: JATEPress.
Kovács Lajos. 2020c. „Unoka nem rokon. Szülés nem betegség!”: Gondolatok a lakosságcsere emlékkönyvének olvasása közben. In „Mi közük hozzám?”: Kritikák, töprengések, diagnózisok (Kovács Lajos művei III.). Összegyűjtötte, válogatta, szerkesztette, valamint a jegyzeteket írta: Bombitz Attila. Sajtó alá rendezte: Bombitz Attila, Fritz Gergely, Füzi Péter, Szinger Ádám. 194–199. Szeged: JATEPress.
Monostori Imre. 2019. Dorogi műhelyünkben Kovács Lajos dolgozik. In Kovács Lajos emlékkönyv. Szerkesztette Bombitz Attila és Dankó József. 70–73. Dorog: Dorog Város Önkormányzata.
Pató Attila. 2022. Önhatárőrségben: Kovács Lajos műveiről. Új Forrás 54 (1): 19–23.
Peragovics Ferenc. 2021. Ex libris. Élet és Irodalom, ápr. 23. 19.
Szénási Zoltán. 2021. Az egység közvetítése sokfelé. Kovács Lajos: Mi közük hozzám?:Kritikák, töprengések, diagnózisok. Szépirodalmi Figyelő 20 (4): 116–120.
Závada Pál. 2021. Előszó. In Kovács Lajos: A dorogi szlovákok története (Dorogi Füzetek 58.). Az utószót és a jegyzeteket írta Peragovics Ferenc. A szöveget gondozta és szerkesztette: Bombitz Attila. 5–7. Dorog: Dorog Város Barátainak Egyesülete.
Published
23. 11. 2023.
Section
Članci