VARIANTS OF ESCAPE

  • Krisztina KOVÁCS
  • Anikó NOVÁK
Keywords: „non-places”, borders, refugee literature, transnationality, Iván Sándor’s oeuvre

Abstract

The paper attempts to interpret the literary representations of the refugee motif in the oeuvre of one of the most productive authors of contemporary Hungarian literature, Iván Sándor. The border, the sight of this geocultural boundary is the experience which, in Jurij Lotman’s idea of the border concept, presents literature with the experience of semioticization and meaning formation, which yields the experiences of cultural change, foreignness, and inaccessibility. Events located in the border regions cease to be phenomena that could only be interpreted by themselves, they become cultural factors that can be experienced in transitional situations. The transnational perspective’s approach to identity and subject formation, which can also be linked to the semiotics of border lines, starts from the fact that there are no singular, describable homogeneous identities, as these categories are originally built from intersecting relations. The other important yield of transnationality is the fact that it transforms the concept of space, thus providing it with a new meaning. This article examines these concepts through the analysis of some typical examples from Iván Sándor.

Author Biographies

Krisztina KOVÁCS

Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Magyar Irodalmi Tanszék
Szeged, Magyarország

Anikó NOVÁK

Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
Újvidék, Szerbia

References

Anam, Nasia. 2020. Encampment as Colonization: Theorizing the Representation of Refugee Spaces. Journal of Narrative Theory 50 (3): 405–436. DOI: 10.1353/jnt. 2020.0015
Bakara, Hadji. 2020. Introduction: Refugee Literatures. Journal of Narrative Theory 50 (3): 289–296. DOI: 10.1353/jnt.2020.0016
Bauman, Zygmunt. 2004. A zarándok és leszármazottai: sétálók, csavargók és turis- ták. In Az Idegen: Variációk Simmeltől Derridáig, szerk. Biczó Gábor. 192–206. Debrecen: Csokonai Kiadó.
Boltanski, Luc. 1999. Distant Suffering. Transl. Graham D. Burchell. Cambridge: Cambridge University Press.
Bombitz Attila. 2005. Metszet az időből: Sándor Iván regényeiről. Forrás 37 (3): 74–89.
Bombitz Attila. 2015. Metszet az időből. In Egy palackposta üzenetei: Tanulmányok, esszék Sándor Iván műveiről, szerk. Ménesi Gábor. 46–78. Budapest: Kalligram Kiadó.
Bombitz Attila. 2021. Pompásan vonulunk 2. B oldalak, remixek és ritkaságok. Filológiai Közlöny 67 (1): 190–207.
Braudel, Fernand. 1996. A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában. Első kötet. Ford. R. Szilágyi Éva. Budapest: Akadémiai Kiadó, Osiris Kiadó.
Chouliaraki, Lilie. 2008. The Mediation of Suffering and the Vision of a Cosmopolitan Public. Television and New Media 9 (5): 371–391 (1–34). DOI: 10.1177/1527476408315496
Chouliaraki, Lilie. 2008a. The Spectatorship of Suffering. Second Edition. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publication.
Füzi László. 2020. Foglalat: Az ÉS könyve májusban – Sándor Iván: Amit a szél susog. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2020, 158 oldal, 2999 Ft. Élet és Irodalom 64 (21): 21.
Gyáni Gábor. 2013. 1914 – a „szokásos idő” jele: Sándor Iván: Az éjszaka mélyén 1914. Forrás 45 (1): 12–18.
Jablonczay Tímea. 2015. Transznacionalizmus a gyakorlatban: migrációs praxisok a könyvek, az írásmódok, a műfajok és a fordítási stratégiák geográfiájában. Helikon 61 (2): 137–156.
Kovács Krisztina. 2019. Apokalipszis most: Sándor Iván: A hetedik nap. Forrás 51 (4): 120–122.
Kovács Krisztina – Novák Anikó. 2022. A menekültválság mint a posztkolonialitás narratívája – The Refugee Crisis as a Form of Postcoloniality – Azilantska kriza kao forma postkolonijalnosti: Magyar és skandináv kitekintés – Hungarian and Scandinavian perspective – Mađarska i skandinavska perspektiva. Hungarológiai Közlemények 23 (1): 107–125. DOI: 10.19090/hk.2022.1.107-125
Lotman, Jurij Mihajlovics. 2002. A határ fogalma. Ford. Szitár Katalin. In Kultúra és intellektus: Jurij Lotman tanulmányai a kultúra, a tudomány és a történelem szemiotikája köréből. Diszkurzívák, szerk. Szitár Katalin. 97–109. Budapest: Argumentum Kiadó.
Matvejević, Predrag. 2006. A Földközi-tenger: Tájak, népek, kultúrák: Mediterrán Breviárium (Claudio Magris bevezetőjével). Ford. Vujicsics Marietta, Misley Pál. Budapest: Corvina Könyvkiadó.
Ménesi Gábor. 2018. Halvány remény sem marad: Sándor Iván: A hetedik nap. Kortárs Online aug. 14. https://www.kortarsonline.hu/aktual/irodalom-sandor-ivan.html (2022. dec. 29.)
Mielczarek, Natalia. 2018. The dead Syrian refugee boy goes viral: funerary Aylan Kurdi memes as tools of mourning and visual reparation in remix culture. Visual Communication 19 (4): 1–25. DOI: 10.1177/1470357218797366
Mollat du Jourdin, Michel. 1996. Európa és a tenger. Ford. Rácz Judit. Budapest: Atlantisz Könyvkiadó.
Novák Anikó. 2022. A menekülés mint életprogram Sándor Iván újabb műveiben – Escape as a Life Programme in the Latest Works of Iván Sándor – Evadarea ca program de viață în ultimele romane ale lui Iván Sándor. Erdélyi Múzeum 84 (3): 57–65.
Rákai Orsolya. 2015. Fogalomfosszíliák, identitás-kövületek: a transznacionális poétika lehetőségei az individuális, a kollektív és az idegen metszeteinek újragondolásában. Helikon 61 (2): 233–242.
Sándor Iván. 2012. Az éjszaka mélyén 1914. Budapest: Kalligram Kiadó. Sándor Iván. 2014. A Vanderbilt-jacht hajóorvosa. Budapest: Kalligram Kiadó.
Sándor Iván. 2015. „Kossuth nemes, szabad Magyarországa...” (Utószó). In A tiszaeszlári per és 2015. 227–236. Budapest: L’Harmattan Kiadó.
Sándor Iván. 2018. A hetedik nap. Budapest: Magvető Kiadó.
Sándor Iván. 2020. Amit a szél susog. Budapest: Magvető Kiadó.
Turner, Victor. 2002. A rituális folyamat: Struktúra és antistruktúra. A Rochesteri Egyetemen (Rochester, Anglia) 1966-ban tartott Lewis Henry Morgan-előadások. Ford. Orosz István. Budapest: Osiris Kiadó.
Van Gennep, Arnold. 2007. Átmeneti rítusok. Kultúrák keresztútján 9. Ford. Vargyas Zoltán. Pécs–Budapest: PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék, L’Harmattan.
Vári György. 2015. „Az egész világot temették”. In Egy palackposta üzenetei: Tanulmányok, esszék Sándor Iván műveiről. 175–179. Budapest: Kalligram Kiadó.
Veréb Árnika. 2020. Az idő üveglapjai: Sándor Iván: Amit a szél susog. Kulter.hu https://www.kulter.hu/2020/08/az-ido-uveglapjai/ aug. 7. (2022. dec. 29.)
Wallant, Edward Lewis. 1980. A zálogos. Ford. Sz. Kiss Csaba. Budapest: Európa Könyvkiadó.
Published
23. 11. 2023.
Section
Članci