POEMS FOR CHILDREN AND GROWNUPS

  • Anikó UTASI
Keywords: children’s poem, children’s literature, Yugoslav Hungarian literature, contemporary lyric poems for children, “nationality” lyric poems

Abstract

The study deals with an anthology of Yugoslav Hungarian poets titled Messzike, published by the Forum Publishing House in Novi Sad. The author presents the circumstances under which the book was created, as well as its authors; by analyzing procedures and language used by the poets, poetic speech, and means of expression, the author tries to find out the secrets of their poetry, which has made the book an anthology of eternal value. All the more so, because so far no worthy analysis has been published on the book, which was a great success in its time. The study also examines the significance, place, and relevance of these poems in the light of today’s contemporary children’s poetry for the reason thatmore than forty years have gone since their publication.

Author Biography

Anikó UTASI

Óvóképző Szakfőiskola
Újvidék, Szerbia

References

Bányai János. 1979. Mit jelent a Messzike? In Messzike: Jugoszláviai magyar költők gyermekversei. Összeállította: Domonkos István, Pap József, Tolnai Ottó. Illusztrációk: adai, becsei és újvidéki óvodások; bajsai és bezdáni általános iskolások. 93–101. Újvidék: Forum Könyvkiadó. (A Híd, a Könyvkiadó, a Jó Pajtás, a Forum Nyomda és a Lapterjesztő tmasz közös kiadása.)
Basity Gréta. 2017. A gyerekek előtt nem lehet blöffölni [Interjú Kollár Árpáddal]. Hét Nap Online, márc. 28., 72 (12). https://hetnap.rs/cikk/A-gyerekek-elott-nem-lehet-bloffolni-24294.html (2022. jún. 27.)
Bata András. 2022. A tökéletességet hajszolni egy egész életen át: Tolnai Ottó Szegeden. Tiszatáj Online, ápr. 5. https://tiszatajonline.hu/irodalom/a-tokeletesseget-hajszolni-egy-egesz-eleten-at/ (2022. jún. 20.)
Bori Imre. 1998. Ifjúsági irodalom. In A jugoszláviai magyar irodalom története. 325–327. Újvidék: Forum Könyvkiadó – Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Brasnyó István. 1983. Szeretném, ha meghallgatnál. Maurits Ferenc rajzaival. Újvidék: Forum Könyvkiadó.
Domonkos István. 1976, 1980. Tessék engem megdicsérni. Dormán László fotóival; Baráth Ferenc rajzaival. Újvidék: Forum Könyvkiadó.
Ezüsttulipán. 2013. Vál. Bordás Győző. Szalma Viktória illusztrációival. Újvidék: Forum Könyvkiadó Intézet – Magyar Szó – Jó Pajtás.
Fehér Dorottya. 2017. Hatvan év, mintegy 3000 címszó [Interjú Virág Gáborral]. Magyar Szó Online, febr. 4. https://www.magyarszo.rs/hu/3285/kultura_irodalom/160063/ Hatvan-%C3%A9v-mintegy-3000-c%C3%ADmsz%C3%B3.htm (2022. jún. 28.) Híd. Versek éve 1978. 42 (10): 1104–1164.
Juhász Tibor. 2017. Választóvonalak: Interjú Tóbiás Krisztiánnal. Kortárs Online, szept. 1. https://www.kortarsonline.hu/aktual/irodalom-tobias-krisztian.html (2022. jún. 27.)
Kollár Árpád. 2014. A Tolnai-féle nagy gyerekverskeltető gép. SzIFOnline, Irodalmi és kulturális portál. https://www.szifonline.hu/kritika-essze/2345-A_Tolnai_f_le_ nagy_gyerekverskeltet_g_p (2022. jún. 20.)
Komáromy Sándor. 2016. A határon túli magyar gyermekirodalmakról. https://kárpátalja.net/kisebbsegkutatas/a-hataron-tuli-magyar-gyermekirodalmakrol/ (2022. jún. 27.)
Lovász Andrea. 2015. Újrahangolás. In Felnőtt gyerekirodalom: Tanulmányok, kritikák és majdnem lexikon. 85–87. Szentendre: Cerkabella Könyvkiadó.
Messzike: Jugoszláviai magyar költők gyermekversei. Összeállította: Domonkos István, Pap József, Tolnai Ottó. Illusztrációk: adai, becsei és újvidéki óvodások; bajsai és bezdáni általános iskolások. Újvidék: Forum Könyvkiadó. (A Híd, a Könyvkiadó, a Jó Pajtás, a Forum Nyomda és a Lapterjesztő tmasz közös kiadása.)
Nemes Nagy Ágnes. 1979. Kinek ajánlja Nemes Nagy Ágnes a Szökőkutat? In Uő. Az élők mértana. Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum – Digitális Irodalmi Akadémia. 2011. (Eredetileg a Népszabadság 1979. június 10-i számában jelent meg.) https://reader. dia.hu/document/Nemes_Nagy_Agnes-Az_elok_mertana-2577 (2022. szept. 7.)
Orbán Ottó. 2000. Eszterlánc. A rajzokat Balla Margit készítette. Budapest: Magvető.
Pastyik László. 1982. A jugoszláviai magyar irodalom 1979. évi bibliográfiája. Bibliográfiai Füzetek 13. Újvidék: Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete.
Sarnyai Ödön. 2012. Apróságok, amelyek másnak talán fel sem tűnnek [Interjú Tóbiás Krisztiánnal]. https://perspektivak.blog.hu/2012/07/01/aprosagok_amelyek_masnak_ talan_fel_sem_tunnek (2022. jún. 27.)
Szabó Palócz Attila. 2017. Szigeti históriák (2012/9) [Interjú Tóbiás Krisztiánnal]. Szabad Magyar Szó, aug. 14. https://szmsz.press/2017/08/14/szigetihistoriak20129/ (2022. jún. 24.)
Tolnai Ottó. 1982. Elefántpuszi, versek koravén gyerekeknek. Maurits Ferenc rajzaival. Újvidék: Forum Könyvkiadó.
Utasi Anikó. 2008. A szabadság versei: Domonkos István gyermekverseiről. Híd 72 (10): 66–72.
Vajda Gábor. 2007. Gyerekeknek és az ifjúság ürügyén (1973–1989). In Az autonómia illúziója: A délvidéki magyarság eszme- és irodalomtörténete (1972–1979). 347–377. Szabadka: Magyarságkutató Tudományos Társaság.
Weöres Sándor. 2014. Ha a világ rigó lenne. Hatodik kiadás, Hincz Gyula rajzaival. Budapest: Móra Könyvkiadó.
Published
24. 11. 2023.
Section
Članci