THE ORIGIN AND USE OF THE ROMANI LOANWORD BIBOLDÓ IN THE HUNGARIAN LANGUAGE

  • Mátyás ROSENBERG
Keywords: Hungarian language, Romani language, slang, loanwords, argot

Abstract

This paper presents the results of a multi-respondent questionnaire survey on familiarity with, and certain characteristics of the usage of, Hungarian words of Romani origin among majority speakers, on the example of biboldó ‘Jew(ish)’. The paper argues that the increased use of Romani loanwords also affects colloquial language. The change identified in the majority of the words studied is now independent of the Romani language, and the use of and familiarity with the words is associated with the speaker’s sex, social background, region and education, among other factors. Based on the lexeme biboldó, the paper shows that there is a difference between active and passive word knowledge, which is related to meaning, especially in the case of taboo words.

Author Biography

Mátyás ROSENBERG

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Budapest, Magyarország

References

Arató Mátyás. 2016. A romani és beás eredetű szavak alapkérdései és alapproblémái a magyar nyelvben. In Anyanyelvünk Évszázadai 2. – Studia Iuvenum Chronolinguistica 2., szerk. Bagyinszki Szilvia – P. Kocsis Réka. 71–82. Budapest: ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék.
Bárczi Géza – Benkő Loránd – Berrár Jolán. 1967. A magyar nyelv története. Budapest: Tankönyvkiadó.
Courthiade, Marcel. 2009. Morri angluni rromane ćhibǎqi evroputni lavustik. Budapest: Fővárosi Önkormányzati Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Központ – Romano Kher.
Gazdik Anna. 2012. A francia visszafele-beszéd. Nyelv és Tudomány, aug. 31. https://m. nyest.hu/hirek/a-francia-visszafele-beszed (2023. márc. 2.)
György Eszter. 2004. Nem kell a vaker – Cigány eredetű szlengszavak tizenéves roma és nem roma tanulók körében. Amaro Drom 14 (6): 17–18.
Hübschmannová, Milena – Šebková, Hana – Žigová, Anna. 2001. Romsko český a česko-romský kapesní slovník. Praha: Nakladatelství FORTUNA.
IdSz. = Bakos Ferenc szerk. 1973. Idegen szavak szótára. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Kajtazi, Veljko. 2008. Romano-kroacijako thaj kroacijako-romano alavari. Romsko-hrvatski i Hrvatsko-romski rječnik. Zagreb: Odjel za orijentalistiku Hrvatskoga filološkog društva.
Kiefer Ferenc szerk. 2003. A magyar nyelv kézikönyve. Budapest: Akadémiai Kiadó. Kiefer Ferenc szerk. 2006. Magyar nyelv. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Kis Tamás. 2014. Cigány elemek a magyar börtönszlengben. In Stílusról, nyelvről – sokszínűen (Szikszainé Nagy Irma hetvenedik születésnapjára). A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 91. sz., szerk. Dobi Edit – Domonkosi Ágnes – Pethő József. 177–190. Debrecen: Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék.
Kis Tamás. 2015. Sittesduma: Magyar börtönszlengszótár. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó.
Kiss Jenő – Pusztai Ferenc szerk. 2003. Magyar nyelvtörténet. Budapest: Osiris Kiadó.
Koptová, Anna – Koptová, Martina. 2011. Slovensko-rómsky rómsko-slovenský slovník: Slovačiko-romano romano-slovačiko lavustik. Košice: Dobrá rómska víla Kesaj.
Kovalcsik Katalin – Kubínyi Katalin. 2000. A csenyétei daloskert: Magyarcigány iskolai énekeskönyv. Pécs: Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium.
Lee, Ronald. 2011. Romani dictionary: English – Kalderash. Rromano Alavari: Inglezitska – Kalderashitska. Toronto: Magoria Books.
Nszt. = Ittzés Nóra főszerk. 2011. A Magyar Nyelv Nagyszótára IV. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet.
Papp János. 2008. Cigány–magyar, magyar–cigány kéziszótár. Romane–ungrike, ungrike–romane vasteske alava. Budapest: Pappné Darida Andrea Nyelvoktató Kft.
Rosenberg Mátyás. 2021. „Csak a kéró százhúsz és akkor még se kaja, se pia” – romani kölcsönzések használata és jelentésváltozása a magyar nyelvben. In Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2021, szerk. Gráczi Tekla Etelka – Ludányi Zsófia. 340–467. Budapest: Nyelvtudományi Kutatóközpont.
Rostás-Farkas György – Karsai Ervin. 1991. Cigány–magyar, magyar–cigány szótár. Budapest: Kossuth Könyvkiadó.
Sarău, Gheorghe. 2000. Dicționar rrom-român. Cluj-Napoca: Dacia.
Schirm Anita. 2006. A magyar nyelv cigány eredetű jövevényszavai. Nyelvtudomány (2): 149–163.
Szabó Edina. 2008. A magyar börtönszleng szótára. (Szlengkutatás 5. sz.) Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó.
Szmodiss János. 1826–1827a. Szótár magyarból czigán. Szmodiss János. 1826–1827b. Szótár czigánból magyar. Sztanykowszky Tibor. 192?–193?. Magyar–cigány szótár.
Tálos Endre. 2001. A cigány és a beás nyelv Magyarországon. In Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből, szerk. Kovalcsik Katalin. 317–324. Budapest: BTFIFA-OM.
TESz. = Benkő Loránd főszerk. 1967–1976. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára 1–3. Budapest: Akadémiai Kiadó.
ÚMTsz. = B. Lőrinczy Éva főszerk. 1979–2010. Új magyar tájszótár 1–5. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Vekerdi József. 2000. A magyarországi cigány nyelvjárások szótára: A comparative dictionary of Gypsy dialects in Hungary. Second revised edition with the assistance of Zsuzsa Várnai. Budapest: Terebess.
Wolf, Siegmund A. 1960. Großes Wörterbuch der Zigeunersprache (romani tšiw). Mannheim: Bibliographisches Institut.
Published
24. 11. 2023.
Section
Članci