LINGUISTIC LANDSCAPE IN SENTA

  • Péter ZENTAI
Keywords: linguistic landscape, ethnolinguistic vitality, language law, minority, Senta

Abstract

A key element of cultural familiarization is the language and the environment which we live in. In addition to verbal language, signs and posters placed in the physical space that surrounds us, also bear useful information about the relative roles of the languages in use, and the attitudes of the community towards them. Linguistic landscape research has become increasingly popular in the last two decades among linguists, as it helps in achieving a more accurate outlook on the observed speech community’s language use, as well as on the relationship between language and reality. This study focuses on the small town of Senta, located in Vojvodina, Serbia. It serves as an exemplary base for linguistic landscape study, as this region is known for its vast cultural and ethnic diversity. Documentation took place in October 2021, resulting in approximately one thousand photos taken and catalogued. This paper analyzes the relationship between Serbian as the language of the majority, and Hungarian as a minority language, comparing the use, prestige, and ethnolinguistic vitality of both languages.

Author Biography

Péter ZENTAI

Szegedi Tudományegyetem
Gazdaságtudományi Kar
Szeged, Magyarország

References

Backhaus, Peter. 2007. Linguistic Landscapes: A Comparative Study of Urban Multilingualism in Tokyo. 66. Clevedon: Multilingual Matters.
Bagna, Carla – Bellinzona, Martina. 2021. Linguistic landascape e dialetti italo-romanzi: usi ruoli e atteggiamenti. In La presenza dei dialetti italo-romanzi nel paesaggio linguistico Ricerche e riflessioni, szerk. Bernini, G. – Guerini, F. – Iannàccaro, G. Bergamo: University Press.
Barni, Monica – Bagna, Carla. 2010. Linguistic Landscape and Language Vitality. In Linguistic landscape in the city, szerk. Shohamy, E. – Ben-Rafael – M. Barni. 3–18. Clevedon: Multilingual Matters.
Bartha Csilla – Laihonen, Petteri – Szabó Tamás Péter. 2013. Nyelvi tájkép kisebbségben és többségben. Pro Minoritate 22 (3): 13–28.
Ben-Rafael, Eliezer – Shohamy, Elena – Amara, Muhammad – Trumper-Hecht, Nira. 2006. Linguistic landscape as symbolic construction of the public space: The case of Israel. International Journal of Multilingualism 3 (1): 14.
Benő A. 2018. Névtáblák, ideológiák, szimbolikus jelentések. In Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség: Nyelvhasználat, nyelvi tájkép és gazdasági élet, szerk. Tódor E. – Tankó E. – Dégi Zs. 43–54. Kolozsvár: Scientia.
Blommaert, Jan. 2008. Grassroots Literacy. Writing, Identity and Voice in Central Africa. DOI:10.4324/9780203895481
Blommaert, Jan. 2012. Chronicles of complexity: Ethnography, superdiversity and linguistic landscapes. Tilburg: Tilburg University.
Borbély Alexandra. Milyen lehet egyvalamilyennek lenni: TedX előadás. Elhangzott 2018. nov. 30-án. https://www.youtube.com/watch?v=Wo3HP1jwuIU (2023. jan. 3.)
Borbély Anna szerk. 2020. Nemzetiségi nyelvi tájkép Magyarországon. Budapest: Nyelvtudományi Intézet. http://www.nytud.hu/publ/nemzetisegi_nyelvi_tajkep/ nemzetisegi_nyelvi_tajkep.pdf (2022. dec. 20.)
Cenoz, Jasone – Gorter, Durk. 2006. Linguistic landscape and minority languages. In Cenoz, J. and Gorter, D. Linguistic landscape and minority languages. DOI:10.1080/14790710608668386 Clevedon: Multilingual Matters.
Corbeil, Jan-Claude. 1980. L’aménagement linguistique du Québec. Montreal: Guérin.
D’Agostino, Mari. 1996. Spazio, Città, Lingue. Ragionando su Palermo. RID Lingue dialetti società (20): 35–87. DOI: 10.1080/23247797.2021.2014029
Ehala, Martin. 2010. Refining the notion of ethnolinguistic vitality. International Journal of Multilingualism 7 (4): 363–378.
Gorter, Durk. 2006. Further Possibilities for Linguistic Landscape Research. In D. Gorter szerk. Linguistic Landscape (A New Approach to Multilingualism) 83. Clevedon: Multilingual Matters.
Gorter, Durk. 2017. A nyelvi tájkép tanulmányozása: Bevezetés a tudományterületbe. Regio (3): 31–49.
Gorter, Durk. 2019. Methods and Techniques for Linguistic Landscape Research: About Definitions, Core Issues and Technological Innovations. Pütz, Martin – Neele, Mundt. Expanding the linguistic landscape. 41–42. Bristol: Multilingual Matters.
Gorter, Durk – Aiestaran, Jokin – Cenoz, Jasone. 2012. The revitalization of Basque and the linguistic landscape of Donostia-San Sebastián. DOI:10.1057/9780230360235_9
Gorter, Durk – Cenoz, Jasone – Van der Worp, Karin. 2021. The linguistic landscape as a resource for language learning and raising language awareness. Journal of Spanish Language Teaching 8 (2): 161–181.
Heller, Monica. 2003. Globalization, the new economy and the commodification of language. Journal of Sociolinguistics 7 (4): 473–492.
Hult, Francis M. 2014. Drive-thru linguistic landscaping: Constructing a linguistically dominant place in a bilingual space. DOI: 10.1177/1367006913484206 International Journal of Multilingualism, 2006, 3.
Katona H. T. 2016. Nyelvi attitűd és jogismeret erdélyi magyar közösségekben: Szociolingvisztikai vizsgálat. Sepsiszentgyörgy: Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége.
Laihonen, P. 2012. Nyelvi tájkép egy csallóközi és egy mátyusföldi faluban. Fórum Társadalomtudományi Szemle 14 (3): 27–49.
Landry, Rodrigue – Bourhis, Richard Y. 1997. Linguistic landscape and ethnolinguistic vitality: 25. https://doi.org/10.1177/0261927X970161002
Lanstyák István. 2009. Nyelvi ideológiák és filozófiák. Fórum Társadalomtudományi Szemle 11 (1): 27–44.
Lengyel Zsolt. 2004. Az írott nyelv mint az elsajátítás tárgya. Magyar Nyelvőr (128): 94–103.
Lulić Emil. 2013. Újvidék sétálóutcájának nyelvi tájképe: Változó világ – változó közösségek a Kárpát-medencében. 180–186. Budapest: Balassi.
Reh, Mechthild. 2004. Multilingual writing: A reader-oriented typology – with examples from Lira Municipality (Uganda). DOI: 10.1515/ijsl.2004.2004.170.1
Rosenbaum, Y. – Nadel, E. – Cooper, R. L. – Fishman, J. 1977. English on Keren Kayemet Street. In Fishman, J. A. – Cooper R. L. – Conrad, A. W. The Spread of English. Rowley: Newbury House.
Sassen, Saskia. 2005. The Global City: Introducing a Concept. Brown Journal of World Affairs 12 (2): 27–43.
Spolsky, Bernard – Cooper, Robert L. 1991. The Languages of Jerusalem. 81–84. Oxford: Clarendon Press.
Szabó Tamás Péter. 2017. Keresztény iskolai nyelvi tájkép. Regio 25 (3): 83–112.
Szabó Tamás Péter – Troyer, Rob. 2017. Inclusive ethnographies: Beyond the binaries of observer and observed in linguistic landscape studies. Linguistic Landscape 3 (3): 306–326.
Tódor Erika – Tankó Enikő – Dégi Zsuzsanna szerk. 2018. Nyelvi tájkép, nyelvi sokszí- nűség. Kolozsvár: Scientia.
Trumper-Hecht, Nira. 2009. Constructing national identity in mixed cities in Israel: Arabic on signs in the public space of upper Nazareth. In Shohamy, E. – Gorter,
D. Linguistic Landscape: Expanding the Scenery. 238–252. London: Routledge.
Tulp, Stella. 1978. Reklame en tweetaligheid: Een onderzoek naar de geographischeverspreiding van franstalige en nederlandstalige affiches in Brussel. Taal en Sociale Integratie (1): 261–288.
Verdoodt, Albert. 1973. La protection des droits de l’homme dans les États plurilingues. F. Paris: Nathan.
Vertovec, Steven. 2007. Super-diversity and its Implications. Ethnic and Racial Studies 30 (6): 1024–1054.
Published
24. 11. 2023.
Section
Članci