PATTERNS OF HUNGARIAN LANGUAGE REGARD IN SZEGED AND VICINITY

  • Anikó BERENTE
  • Miklós KONTRA
  • Miklós NÉMETH
  • Anita SCHIRM
  • Balázs SINKOVICS
Keywords: dialect, language regard, school, fieldwork

Abstract

The paper presents a new research project started at the end of 2021 in Southern Hungary investigating language regard as the main motive of ongoing loss of Hungarian local dialects. After presenting the research briefly, we describe the main research questions, our main hypotheses and our sample of 126 respondents in three research sites. In the second part of the article, the paper describes the first experiences of our fieldwork performed in the three schools we are studying.

Author Biographies

Anikó BERENTE

Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Szeged, Magyarország

Miklós KONTRA

Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
Magyar Nyelvtudományi Tanszék
Budapest, Magyarország

Miklós NÉMETH

Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Szeged, Magyarország

Anita SCHIRM

Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Szeged, Magyarország

Balázs SINKOVICS

Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Szeged, Magyarország

References

Dudics Lakatos Katalin. 2020. Kárpátaljai magyar pedagógusok és tanítványaik metanyelvi ismereteiről. Magyar Nyelvjárások (58): 165–173.
Fehér, Krisztina. 2020. Status-based preference of varieties in bidialectal kindergarteners: an experimental study. Argumentum (16): 147–172.
Kontra Miklós – Németh Miklós – Sinkovics Balázs. 2016. Szeged nyelve a 21. század elején. Budapest: Gondolat Kiadó.
Lakatos Katalin. 2009. Kárpátaljai pedagógusok és a nyelvjárások: Egy fölmérés tanulságaiból. In Borbély Anna – Vančoné Kremmer Ildikó – Hattyár Helga szerk., Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. 15. Élőnyelvi Konferencia, Párkány (Szlovákia), 2008. szeptember 4–6. 423–430. Budapest–Dunaszerdahely–Nyitra: Tinta Könyvkiadó.
Lakatos Katalin. 2010. Kárpátaljai magyar iskolások nyelvi tudata és attitűdje. Doktori értekezés. Kézirat. Budapest: ELTE BTK.
Lanstyák István. 2017. Nyelvi ideológiák (általános tudnivalók és fogalomtár). https:// web.unideb.hu/~tkis/li_nyelvideologiai_fogalomtar2.pdf (2023. jan. 10.)
Szabó Tamás Péter – Mátyus Kinga. 2014. Óvodások és kisiskolások nyelvi ideológiái. In Nyelv, társadalom, kultúra: interkulturális és multikulturális perspektívák I–II. A MANYE kongresszusok előadásai (10/1–2). 215–221. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Szécsényi Krisztina. 2015. Középiskolások nyelvjárási attitűdje határon innen és túl. Hungarológiai Közlemények (14): 123–132.
Published
24. 11. 2023.
Section
Članci