METONYMIC NAMES OF COMPLEX EVENTS IN A COGNITIVE MIRROR

  • Edit KATONA
Keywords: part-whole, structure, communication, euphemism

Abstract

We formulate our knowledge of the world through a system of conceptual frameworks. Within the conceptual framework, events take place according to a certain scenario. This paper attempts to map the system of metonymic naming of complex events within a scenario. It focuses primarily on whether the sequential events at the beginning, middle or end of an event are the ones that substitute for, or represent, the whole event. A comparison of the Hungarian and Serbian example material also reveals that the scenario of events is often the same, yet the metonymic term refers to a different phase of the event or occurs in a linguistically different structure. Differences may have cultural implications, but different perspectives may also be reflected in the linguistic solutions.

Author Biography

Edit KATONA

Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
Újvidék, Szerbia

References

A magyar nyelv értelmező szótára. Digitális tudománytár. https://www.arcanum.com/ hu/online-kiadvanyok (2021. dec. 28.)
A magyar nyelv nagyszótára. Ittzés Nóra főszerk. https://nagyszotar.nytud.hu/dictsearch.html?entryid=2245. (2022. dec. 20.)
Katona Edit. 2016. A szerelmes beszéd metaforái Ady Endre Héja-nász az avaron című versében és szerb nyelvű fordításaiban. http://epa.oszk.hu/02200/02287/00017/pdf/Hungarologiai%20Evkonyv_17_100-106. pdf (2021. dec. 28.)
Kövecses Zoltán. 2005. A metafora: Gyakorlati bevezetés a kognitív metaforaelmé- letbe. Budapest: Typotex.
Kövecses Zoltán. 2006. A fogalmi metaforák elmélete és az elmélet kritikája. Világosság 8–9–10. http://www.vilagossag.hu/pdf/20070507213531.pdf. (2022. dec. 28.)
Kövecses Zoltán – Benczes Réka. 2010. Kognitív nyelvészet. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Kövecses, Zoltán – Radden, Günter. 1998. Metonymy: Developing a cognitive view. https://www.academia.edu/16560925/Metonymy_Developing_a_cognitive_linguistic_view. (2022. dec. 28.)
Magyar néprajzi lexikon. https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-neprajzi-lexikon-71DCC/u-74009 (2022. dec. 28.)
Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika. 1962. Beograd: SANU, Institut za srpskohrvatski jezik.
Szathmári István. 2008. Alakzatlexikon. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Tátrai Szilárd. 2011. Bevezetés a pragmatikába: Funkcionális kognitív megközelítés. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Tolcsvai Nagy Gábor. 2015. Az ige a magyar nyelvben: Funkcionális elemzés. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Published
24. 11. 2023.
Section
Članci