PROBLEMS OF THE OFFICIAL USE OF HUNGARIAN PLACE NAMES IN VOJVODINA

  • László MOLNÁR CSIKÓS
Keywords: place name, official language use, problematic name, vandalized place name sign

Abstract

Twenty years ago the Federal Law on the Rights of National Minorities and the Decision of the Provincial Assembly on the official use of the languages and writings of national minorities in Vojvodina gave direct impetus to the settlement of the official status of Hungarian place names in Vojvodina. In 2003 the Language Committee of the National Council of the Hungarian Minority dealt in several meetings with the issue of place names of the settlements in which Hungarian is also an official language. In 2004, they discussed the nomenclature of settlements where the Hungarian language is not in official use. The proposal was enacted and published in the Provincial Official Gazette. There are some problematic names of which some differ from those recognized by the Hungarian Geographical Names Committee, of others there is no public knowledge or are completely different from the ones preferred by the majority nation, and there are even some which were entered into the list in a wrong form. Some of the newly put place name signs have been vandalized due to the strangeness of the name or because the settlement has only a small Hungarian population.

Author Biography

László MOLNÁR CSIKÓS

Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
Újvidék, Szerbia

References

Amíg Bácskában ki se rakják, addig Bánátban rongálják a magyar helységnévtáblákat. http://delhir.info/2018/08/28/amig-bacskaban-ki-se-rakjak-addig-banatban-rongaljak-magyar-helysegnevtablakat/ (2019. febr. 26.)
Beretka Katinka. 2019. Testvéries többnyelvűség, többnyelvű testvériség: a nemzetiségi nyelvhasználat jogi dimenziói és gyakorlati színterei 1945 és 1989 között. In A jugoszláviai magyarok eszme- és politikatörténete 1945–1989, szerk. Losoncz Márk, Rácz Krisztina. Budapest: L’Harmattan.
Földrajzinév-bizottság, a 2-110. ülés döntései. https://kormany.hu/miniszterelnokseg/ foldrajzinev-bizottsag (2023. febr. 20.)
Gyalay Mihály. 1997. Magyar igazgatástörténeti helységnévlexikon 1. Budapest: Egeler Kft.
Határozat. 2003a. Határozat a nemzeti kisebbségek nyelvének és írásának Vajdaság Autonóm Tartomány területén való hivatalos használatával kapcsolatos egyes kérdések részletezéséről. Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja 59 (8): 165–167. (2003. máj. 22.)
Határozat. 2003b. Határozat Vajdaság helységeinek magyar elnevezéséről. Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja 59 (12): 249–256. (2003. aug. 27.)
Helységnévtár. 1913. A magyar szent korona országainak helységnévtára, 1913. Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal. Budapest: Pesti Könyvnyomda-Részvénytársaság.
Jugoszlávia alkotmánya. 1974. A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Alkotmánya [Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije] JSZSZK Hivatalos Lapja 9.
Kisebbségi törvény. 2002. Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina [A kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről szóló törvény]. Sl. list SRJ 11.
Lelkes György. 2005. A délvidéki hivatalos helységnevek – eredmények és gondok. Hungarológiai Közlemények 36 (2): 20–27.
Marković, Milica. 1966. Geografsko-istorijski imenik naselja Vojvodine – za period od 1853 do danas. Novi Sad: Vojvođanski muzej.
Mező András. 1982. A magyar hivatalos helységnévadás. Nyelvészeti tanulmányok 22. Budapest.
Molnár Csikós László. 2005. Vajdasági helységnevek mai magyar hivatalos alakja. Hungarológiai Közlemények 36 (2): 28–35.
Molnár Csikós László. 2021. Vajdasági helységnévtáblák – A vajdasági magyar helységnevek használata a Trianon utáni időszakban. In Jelentés a magyar nyelvről 2016–2020: Öt év szavaival és kifejezéseivel, szerk. Balázs Géza. 201–207. Budapest: Petőfi Kulturális Ügynökség.
Perger Imre. 2013. A határon túli vasútállomások neve a vasúti utastájékoztatásban. Névtani Értesítő (35): 77–96.
Sosem volt ilyen jó Szerbiában magyarnak lenni. Újabb helységnévtáblát gyaláztak meg. https://delhir.info/2019/10/28/sosem-volt-ilyen-jo-szerbiaban-magyarnak-lenni-ujabb-helysegnevtablat-gyalaztak-meg/ (2019. nov. 14.)
Stajićevo Wikipédia https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%B8%D1%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE (2021. jún. 2.)
Új Idők Lexikona. 1941. 19–20. Nád–Pozdor. Budapest: Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt.
Published
24. 11. 2023.
Section
Članci