WORDS BORN FROM TRAUMA

  • Ágnes Klára PAPP Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Modern Magyar Irodalom, Irodalomelmélet és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, Budapest, Magyarország
Keywords: trauma, self, narrative psychological content research, narrative coherence, reduced laughter

Abstract

This paper is an attempt at analyzing poems as trauma texts written by György Petri to Sára Kepe, considered to be climaxes of his love poetry. In doing so it attempts to find possible common points between narrative psychological content research and literary interpretation. By using the notion of Dominick LaCapra, it follows the process of “absence” developing into “loss” in the Petri verses’ structure of viewpoint, experience of time and instances of visuality or dialogic elements. A separate chapter is devoted to the connection between the ironic way of looking at things so characteristic of Petri and the processing of traumatic experiences. Finally, it approaches the verbalization and the narrativization of trauma through the question of Bakhtin’s “intonational metaphor” giving way to “semantic metaphor”.

References

Alphen, Ernst van. 1998. Symptoms of Dicoursivity. Experience, Memory and Trauma. In Acts of Memory: Cultural Recall int he Present, eds. Bal, Mieke–Crewe, Jonathan– Spitzer. 24–37. http://sites.dartmouth.edu/brison/files/2014/09/B.14.-Trauma-Narratives.pdf (2017. dec. 7.)
Apák és fiúk. Petri Lukács Ádám beszélgetése Petri Györggyel. In Beszélgetések Petri Györggyel, 1994. Budapest: Pesti Szalon.
Bahtyin, Mihail. 1985. A szó az életben és a költészetben. Ford. Könczöl Csaba. Budapest: Európa.
Bahtyin, Mihail. 2002. François Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz népi kultúrája. Ford. Könczöl Csaba. Budapest: Osiris.
Bal, Mieke. 1998. Introduction. 1998. In Acts of Memory: Cultural Recall int he Present, eds. Bal, Mieke–Crewe, Jonathan–Spitzer, Leo. vii-xviii. http://sites.dartmouth.edu/brison/files/2014/09/B.14.-Trauma-Narratives.pdf (2017. dec. 7.)
Brison, Susan J. 1998. Trauma Narratives and the Remaking of the Self. In Acts of Memory: Cultural Recall int he Present, eds. Bal, Mieke–Crewe, Jonathan–Spitzer. 39–54. http://sites.dartmouth.edu/brison/files/2014/09/B.14.-Trauma-Narratives.pdf (2017. dec. 7.)
Buda Béla szerk. 1974. Pszichoterápia. Budapest: Gondolat.
Fenyő D. György. 2004. A „kegyetlen irodalom” tanításáról. In Az örökhétfőtől A napsütötte sávig, szerk. Fenyő D. György. 228–244. Budapest: Korona Nova.
Fenyő D. György szerk. 2004. Az örökhétfőtől A napsütötte sávig. Budapest: Kronika Nova.
Fodor Géza. 1991. Petri György költészete. Budapest: Szépirodalmi.
Freud, Sigmund. 1974. Ismétlés, emlékezés és átdolgozás. Ford. Gábor Ida. In Pszichoterápia, szerk. Buda Béla. 49–56. Budapest: Gondolat.
Horváth Kornélia. 2012. Petri György költői nyelvéről. Budapest: Ráció.
Keresztury Tibor. 2015. Petri György. Budapest: Magvető.
Kovács Árpád. 2013. Az irodalmi esemény. Budapest: Gondolat.
LaCapra, Dominick. 2006. Trauma, hiány, veszteség. Ford. Gyimesi Júlia. Café Bábel (2): 89–97.
László János. 1998. Szerep, forgatókönyv, narratívum. Budapest: Scientia Humana társulás.
Margócsy István. 2004. Petri György és az irónia. In Az örökhétfőtől A napsütötte sávig, szerk. Fenyő D. György. 55–71. Budapest: Korona Nova.
Menyhért Anna. 2008. Elmondani az elmondhatatlant: Trauma és irodalom. Budapest: Ráció.
Michel, Juliet. 1999. Trauma, felismerés és a nyelv helye. Ford. Pándy Gabi és Hárs György Péter. Thalassa (2): 61–81.
Petri György. 1997. Irónia és melankólia. Magyar Lettre Internationale Tavasz, http://epa.oszk.hu/00000/00012/00008/25petri.htm (2017. aug. 23.)
Petri György. 2000. Magyarázatok P. M. számára. Holmi http://www.holmi.org/2000/12/petri-gyorgy-magyarazatok-p-m-szamara (2017. máj. 2.)
Pólya Tibor. 2007. Identitás az elbeszélésben: Szociális identitás és narratív perspektíva. Budapest: Új Mandátum.
Schein Gábor. 2003. A radikális modernség konzervatív változata. Megjegyzések Petri György költészetéről. Irodalomtörténet (3): 420–443.
Sperber, Dan–Wilson, Deirde, On verbal Irony, Lingua 87 (1992), North-Holland, 53–76.
Szigeti Csaba. 1992. De dignitate amoris: Petri György szerelmi költészetéről. Jelenkor (6): 562–571.
Szigeti Csaba. 2002. Antiretorika: Az elmondhatatlan önéletrajz Petri Györgynél. In Az elmondhatatlan önéletrajz, szerk. Kiss Noémi, Kovács Viktor. 29–42. Miskolc: Összehasonlító Irodalomtörténeti és Művészettörténeti Tanszék.
Published
24. 01. 2019.
Section
Članci