JÁNOS ARANY-CLASSES ON LINGUISTICS SCALE

  • Éva HÓZSA Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerbia
  • Hargita HORVÁTH FUTÓ
Keywords: teaching practice, project, linguistic aspect, general survey, authorial dictionary, data bases

Abstract

On the occasion of the two hundredth anniversary of János Arany’s birth, the teacher trainees majoring in Hungarian language at the University of Novi Sad in their practicing teaching classes had to deal with the task of making a lesson plan and teaching at least one class dedicated to János Arany in primary or secondary schools, either in the framework of the curriculum or independently. The lesson plans carried out in schools with different profiles were also included in the classroom observation journals, and a successful application made the publishing of the best works possible. The present paper focuses on the linguistic aspects of the received lesson plans, and their approaches to translation. It examines how and in what measure does the approach infiltrate a linguistic aspect into the teacher trainees’ literature class, what sort of databases they use, and how the students follow current events, such as discourses in the authorial dictionaries published on the pretext of János Arany-dictionary in the recent past.

References

Beke József. 2017. Arany-szótár. Arany János költői nyelvének szókészlete. I–III. Budapest: Anyanyelvápolók Szövetsége–Inter.
Bence Erika. 2017. A Toldi-trilógia: a románc, a történelmi és a verses regény diskurzusa. Tanulmányok 48 (1): 95–111.
Csáth Géza. 1907. Érdekes új kották. http://www.zetna.org/zek/konyvek/49/4.html (2017. okt. 11.)
Csáth Géza. 1907. Hangverseny a színházban. [Az Országos Gyermekvédő Liga alapja javára rendezett nagy díszelőadás – Lányi: Kertem alatt... c. férfikar, Zács Klára c. melodráma és Kurucinduló.] Zenei írások. Bácskai Hírlap, ápr. 4. 11/77. 1–2.
Csáth Géza. 1996. Zách Klára. Melodráma egy felvonásban. In Csáth Géza: Az életet nem lehet becsapni. Összegyűjtött színpadi művek. Szerkesztette és sajtó alá rendezte: Szajbély Mihály. 137–162. Budapest: Magvető Kiadó.
Csáth Géza. 2000. Érdekes új kották. In A muzsika mesekertje. Összegyűjtött írások a zenéről. 212. Budapest: Magvető Könyvkiadó.
Csobánka Zs. Emese. 2016. A „kortárs szemléletű” irodalomtanítás. Alföld 67 (11): 71–81.
Falusi Márton. 2017. Arany-recepció a kortárs költészetben. Bárka 25 (3): 69–74.
Fenyő D. György. 2017. Arany János az iskolában. Alföld 68 (6): 95–107.
Horváth Futó Hargita–Hózsa Éva–Csányi Erzsébet. 2017. Az „áttevők” felelőssége (Arany János és Jovan Jovanović Zmaj fordítói dialógusának időszerűsége). 135–147. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XLII-1.
Hózsa Éva–Horváth Futó Hargita szerk. 2017. Tanórába foglalt Arany János. Óratervgyűjtemény a magyartanárok számára. Újvidék: Bölcsészettudományi Kar.
Katona Edit. 2013. Metafora és vidéke. Tanulmányok a kognitív nyelvészet és az írásbeli szövegalkotás vizsgálata köréből. Újvidék: Bölcsészettudományi Kar.
Kosztolányi Dezső. 1976. Látjátok, feleim [A kötet anyagát összegyűjtötte, a szöveget gondozta, és a jegyzeteket írta Réz Pál]. 137–165. Budapest: Szépirodalmi Kiadó.
Kosztolányi Dezső. 2013. Arany János 1882–1932. Híd 77 (12): 22–25.
Milbacher Róbert. 2009. Arany János és az emlékezet balzsama. Az Arany-hagyomány a magyar kulturális emlékezetben. Budapest: Ráció Kiadó.
Németh Ferenc. 2014. Három vajdasági magyar kultuszmeséről (Gergely Boriska: Mese Arany Jánosról, Mese Jókai Mórról, Mese Petőfi Sándorról). In Raffai Judit szerk. A mese és kontextusai. VIII. Nemzetközi Tudományos Konferencia tanulmánykötete. 86–93. Szabadka: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar.
Pethő József. 2017. A képiség jelentésstilisztikája a Toldi estéjében. Magyar Nyelvőr 141 (2): 127–142.
Szilágyi Márton. 2017. „Mi vagyok én?” Arany János költészete. Budapest: Kalligram.
Tolcsvai Nagy Gábor. 2017. A magyar nyelv lírai újraalkotása Arany János életművében. Magyar Nyelvőr 141 (2): 143–163.
Utasi Csilla. 2017. A Toldi estéjének szerb fordítása. Tanulmányok 48 (2): 43‒54.
Published
24. 01. 2019.
Section
Članci