HUNGARIAN BESTSELLERS BETWEEN THE TWO WORLD WARS

  • Erika BENCE
Keywords: Markovits legend, POW novels, First World War, reissues

Abstract

In the field of Hungarian literary publishing the centenary of the outbreak and the events of the First World War turned attention primarily to authentic diaries and diary novels. This was an opportunity to publish correspondence and diaries previously kept in private heritage collections and as archival materials (e.g. Countess Ilona Andrássy’s diary and correspondence, as well as several military diaries edited by Béla Csorba and Károly Ökrész). The same trend lifted out of oblivion a few, once popular but then forgotten, WW-I prisoner-of-war novels, first of all, Szibériai garnizon (Siberian Garrison) (1928) by Rodion Markovits. A Hungarian bestseller of unprecedented success, followed by the author’s literary fall, is still an unexamined phenomenon of Hungarian literary history. The failed success of Aranyvonat (Golden Train) has so far been attributed predominantly to the dislike fuelled by the author’s personality and conduct. However, if the stories of these novels are separated from the Markovits legend, and if they are viewed in the context of the European and Hungarian novels created and read in the 1930s, several similar or the same phenomena can be noticed. This study analyses and interprets in this relation the contemporary reception of Rodion Markovits’s Szibériai garnizon (Siberian Garrison), and compares it to examples of Hungarian literature in Vojvodina also inspired by the Great War, such as those by Artúr Munk, Gábor Darvas or István Szabó–Dezső Andrée.

References

Andrássy Ilona. 2015. Mindennek vége! Andrássy Ilona grófnő első világháborús naplója. Szerk. Kovács Lajos: Előszó. 5–9. Budapest: Európa Könyvkiadó.
Baliga Violetta Lilla. 2014. Egy szibériai tartalékos zászlós mindennapjai. Markovits Rodion: Aranyvonat. Pro Minoritate 121–123. www.prominoritate.hu/folyoiratok/2014/ProMino-1402-beliv-09-baliga.pdf (2017. dec. 19.)
Bence Erika. 2015. Katonaregények. A másfél évtizedes rálátási távlat. Létünk 45 (3): 129–133.
Bence Erika. 2015a. Az első világháború tematizációja az 1930-as évek vajdasági magyar irodalmában. In Virtuális irodalomtörténet. 102–113. Veszprém: Iskolakultúra.
Bence Erika. 2017. Napló(regény) az első világháborúból. Darvas Gábor: „Mindent meggondoltam és mindent megfontoltam…” In Miért sír Szulimán? Elemzések, bírálatok a magyar irodalom köréből. 103–117. Budapest: Cédrus Művészeti Alapítvány–Napkút Kiadó.
Bence Erika. 2017a. Egy legionista a háborúban. Szabó István–Andrée Dezső: Egy legionista naplója. Hat esztendő a Francia Idegenlégióban (1923–1929). In Miért sír Szulimán? Elemzések, bírálatok a magyar irodalom köréből. 117–145. Budapest: Cédrus Művészeti Alapítvány–Napkút Kiadó.
Csáky S. Piroska. 1988. Vajdasági magyar könyvek 1918–1941. Újvidék: Forum.
Csorba Béla. 2015. Kozma József könyvéről. Létünk 45 (3): 127–129.
Darvas Gábor. 1930. „Mindent meggondoltam és mindent megfontoltam…” Novi Sad: Uránia.
Dénes Gabriella. 2013. Markovits Rodion írói arcai. Látó 24 (11): http://www.lato.ro/article.php/Markovits-Rodion-írói-arcai/2741/ (2017. dec. 19.)
Gerold László. 2001. Jugoszláviai magyar irodalmi lexikon (1918–2000). Újvidék: Forum Könyvkiadó.
Hammerstein Judit. 2011. Egy elfelejtett magyar világirodalmi bestseller (Markovits Rodion: Szibériai garnizon). Látó 22 (6): http://www.lato.ro/article.php/Egy-elfelejtett-magyar-világirodalmi-bestseller-Markovits-Rodion-Szibériaigarnizon/2092/ (2017. dec. 19.)
Hašek, Jaroslav. [1923] é. n. Švejk, a derék katona kalandjai a világháborúban. Ford. Réz Ádám. http://dydudu.hu/konyv/regeny/hasek/svejk/ (2018. jan. 17.)
Hašek, Jaroslav. 1996. Švejk, a derék katona a háború előtt és más furcsa történetek. Szerk. Hunyadi Csaba. Ford. Bába Iván, Mayer Judit, Tóth Tibor. Szeged: Szukits.
Hemingway, Ernest. [1929] 2006. Búcsú a fegyverektől. Ford. Örkény István. Szeged: Könyvmolyképző Kiadó. https://konyvmolykepzo.hu/reszlet/H_bucsu_fegyverektol.pdf (2017. dec. 30.)
Jeney Éva. 2014. Fekete irodalom. Literatura 60 (1): 28–43. http://www.balassikiado.hu/BB/NET/LITERATURA/Literatura_2014_1.pdf (2017. dec. 30.)
Kellér Andor. 1978. Tökász. In Író a toronyban. Palásthy titka. Tökász. Zöld gyep, zöld asztal. A főispán. 181–217. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.
K. József. 2014. „Pedig én katona akartam lenni”. K. József visszaemlékezései a Nagy Háborúra 1914–1918. A szöveget gondozta, a bevezetőt és a jegyzeteket írta: Csorba Béla és Ökrész Károly. 5–9. Sorozatszerkesztő, jegyzet Bence Erika. 131. Újvidék–Temerin: Forum Könyvkiadó–Temerini Múzeumbarátok Egyesülete.
Kovács Lajos. 2015. Drága szerelmem… Andrássy Ilona grófnő levelei hősi halált halt férjéhez, gróf Esterházy Pálhoz. Budapest: Európa Könyvkiadó.
Kuncz Aladár. 1931. Fekete kolostor. Feljegyzések a francia internáltságból. Cluj–Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh.
Lejeune, Philippe. 2003. Önéletírás, élettörténet, napló. Válogatott tanulmányok. Ford. Bárdos Zsuzsanna, Gábor Lívia, Házas Nikoletta, Toókos Péter, Varga Róbert és Z. Varga Zoltán. Szerk. Z. Varga Zoltán. Budapest: L’Harmattan.
Markovits Rodion. [1928] 1986. Szibériai garnizon. Kollektív riportregény. Boldizsár Iván: Híres könyv – elfelejtett szerző. 5–6. Dr. Végh Oszkárné: Utószó. 454–458. Budapest: Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó Vállalat.
Markovits Rodion. 1929. Aranyvonat. Budapest: Genius kiadás.
Markovits Rodion. [1939] 2014. Reb Áncsli és más avasi zsidókról szóló széphistóriák. Reb Ancili şi alte povestioare despre evreimea oaşului. Schiller Erzsébet: Kisgércétől a világhírig és vissza. 6–11. Ford. Felician Pop. Prefeță. 7–12. Kolozsvár–Cluj-Napoca: Kriterion Könyvkiadó–Editura Kriterion.
Molter Károly. 1930. Markovits Rodion: Aranyvonat. Erdélyi Helikon 3 (1): 82–85.
Munk Arthur. 1930. A nagy káder. Egy pleni feljegyzései a forradalmi Oroszországból. Budapest: Pantheon Kiadás.
Munk Artúr. [1933] 1981. A hinterland. A mögöttes országrész háborúja. Bori Imre: Utószó. 235–243. Újvidék: Forum Könyvkiadó.
Munk Artúr. 1999. Napló 1915–1916. Bevezető: Gubás Ágota: A háború mint abszurdum. 5–12. Szabadka: Életjel.
Rejtő Jenő. 1941. Csontbrigád. http://mek.oszk.hu/01100/01109/01109.htm (2018.febr. 22.)
Remarque, Erich Maria. [1929] é. n. Nyugaton a helyzet változatlan. Ford. Benedek Marcell. Budapest: Európa.
Schiller Erzsébet. 2014. Kisgércétől a világhírig és vissza. In Markovits, 2014, 6–11.
Schöpflin Aladár. 1929. Hadifogoly-könyvek. Nyugat 18: 22–23. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00479/14766.htm (2017. dec. 13.)
Szabó István–Andrée Dezső [1931] é. n. Egy legionista naplója. Hat esztendő a Francia Idegenlégióban (1923–1929). Eredeti naplójegyzetek alapján sajtó alá rendezte: Andrée Dezső. Novi Sad: Uránia.
Szabó Sz. Csaba. 2013. Egy magyar tuskó, akiért rajongott a világ. Kötve-fűzve. http://kotvefuzve.reblog.hu/egy-magyar-tusko-akiert-rajongott-a-vilag (2017. dec. 30.)
Szekernyés János. 2011. Egy világsiker eredői, összetevői és utórezgései. Markovits Rodion és kollektív riportregénye a szibériai hadifogságról. Múlt és Jövő 26 (3): 51–73. www.multesjovo.hu/hu/aitdownloadablefiles/download/aitfile/aitfile_id/1437/ (2017. dec. 19.)
Szenteleky Kornél. [1931] 2000. Darvas Gábor: Mindent meggondoltam és mindent megfontoltam. Sz. K. Új lehetőségek, új kötelességek. Egybegyűjtött tanulmányok, kritikák, cikkek II. (1931–1933). Drámák. Összegyűjtötte, az utószót és a bibliográfiai tájékoztatót írta: Bori Imre, a szöveget gondozta: Toldi Éva. Újvidék: Forum Könyvkiadó.
Thuróczy Gergely szerk. 2015. Rejtő Jenő-emlékkötet. Az ellopott tragédia. Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum–Infopoly Alapítvány.
Published
24. 01. 2019.
Section
Članci