NATIONAL MINORITIES AND DEPICTIONS OF FOREIGNESS IN JÓKAI’S WORKS DEALING WITH EVENTS OF 1848–1849

  • Ágnes PÉNZES Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, Románia
Keywords: imagology, narrative, depictions of foreignness, novel, short story

Abstract

The study compares depictions of foreignness in Jókai’s texts of various genres. The analysis is based on works with the topic of the 1848 Revolution and War of Independence because these events confront one most acutely with the issue of relations or attitude towards strangers. The difference between the shaded representations in his novels or short stories and the attitude of the factual literary texts is striking. In addition to narratological aspects, the context of literary history and the study of 19th century works of historiographic narration aid towards shedding light onto the causes of this difference. Some of them formulate the ideal of assimilation for national minorities. Jókai, realizing the relativity of truth, presumably did not believe in this view, but did not contradict the historian canon; in his historical writings he evaded a more thorough examination of the issue. The better-known part of his oeuvre, his novels and short stories reveal an author open to tolerance, yet at the same time deeply attached to his national values.

References

Berkhofer, F., JR., Robert. 2000. Nézőpont a történetírói gyakorlat nézőpontjairól. Ford. Szolláth Dávid. In Narratívák 4: A történelem poétikája, szerk. Thomka Beáta. 147–167. Budapest: Kijárat Kiadó.
Dregus Ágnes. 2004. Alternatív történetek: Jókai Mór Forradalmi csataképek 1848 és 1849-ből című novellaciklusának beszédmódjáról. In Simpozion, szerk. Berszán István–Rodica Baconsky. 87–101. Kolozsvár: Editura Echinox.
Fried István. 1999. Mítosz, nosztalgia, kulturális emlékezet Kelet-Közép-Európa irodalmaiban. In Nemzeti romantika és európai identitás: Tanulmányok a romantikáról, szerk. Cséve Anna. 145–154. Budapest: A Petőfi Irodalmi Múzeum és Kortárs Irodalmi Központ.
Jókai Mór–Bródy Sándor–Rákosi Viktor szerk. 1898. Ezernyolcszáznegyvennyolcz. Budapest: Révai Testvérek Irodalmi Intézet R.T. Reprint kiadás: Kossuth Kiadó (é. n.).
Jókai Mór. 1960. Írások életemből: Önéletrajzi írások. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.
Jókai Mór. 1966. Jókai Mór összes művei: Regények 39–40. Akik kétszer halnak meg I–II. Sajtó alá rendezte Gergely Gergely. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Jókai Mór. 1969. Jókai Mór összes művei: Regények 66. A mi lengyelünk. Sajtó alá rendezte T. Hajós Éva. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Jókai Mór. 1969. Jókai Mór összes művei: Regények 67–68. A magyar nemzet története regényes rajzokban I–II. Sajtó alá rendezte Téglás Tivadar–Végh Ferenc. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Jókai Mór. 1970. Jókai Mór összes művei: Regények 69–70. Egy az Isten I–II. Sajtó alá rendezte Szekeres László. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Jókai Mór. 1989. Jókai Mór összes művei: Elbeszélések 2/A. Sajtó alá rendezte Győrffy Miklós. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Jókai Mór. 1994. Jókai Mór munkái. Gyűjteményes díszkiadás: Forradalmi és csataképek, sorozatszerk. Lukácsy Sándor. Budapest: Unikornis Kiadó.
Kovacsóczy Mihály. 1841. Nézetek a historiographia körül. Literaturai Lapok 27: 113–115.
Mitu, Sorin. 2006. Românii în opera romancierului Jókai Mór. In Transilvania mea. Istorii, mentalităţi, identităţi. 281–297. Iaşi: Polirom Kiadó.
Nyilasy Balázs. 2005. A modern hősrománc: A kőszívű ember fiai. In A románc és Jókai Mór. 72–106. Budapest: Eötvös József Könyvkiadó.
Pénzes Ágnes. 2012. Történelem és reprezentáció: A Jókai-regények forradalomképe. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 56 (1): 3–22.
Pénzes Ágnes. 2013. A mítosz és azon túl: Jókai Mór Forradalmi és csataképek 1848 és 1849-ből című novellaciklusának beszédmódjáról. Erdélyi Múzeum 75 (1): 34–50.
Sőtér István. 1979. Jókai Mór. In Félkör. 283–396. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.
Sőtér István. 1979. Jókai útja. In Félkör. 396–471. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.
Szajbély Mihály. 2009. A kultúrtranszfer speciális esete: Jókai és az egyszerű formák 19. századi mutációi. In On the road – Zwischen Kulturen unterwegs, szerk. Ágoston Zénó Bernád–Csire Márta–Andrea Seidler. 44–52. Bécs–Berlin: Lit Verlag.
Szajbély Mihály. 2010. Jókai Mór. Pozsony: Kalligram Kiadó.
Szilasi László. 2000. A selyemgubó és a „bonczoló kés”. Budapest: Osiris-Pompeji.
Trefort Ágoston. 1839. Elmélkedések a’ történettudományról. Társalkodó 10: 1.
Published
24. 01. 2019.
Section
Članci