THOUGHTS ON SERBIAN-HUNGARIAN COMPARISON AND TRANSLATION ALTERNATIVES OF METAPHORS OF SOUL

  • Edit KATONA
Keywords: spirit, soul, semantics, phraseology, equivalence

Abstract

The connection of body and soul, transubstantiation of body, and pronunciation of the unpronounceable are inexhaustible sources of poetry and cognitive studies. This paper has attempted to present the Serbian-Hungarian translation alternatives for the fundamental metaphors of soul found in poetry. This comparative study, which looks at the possibilities of conceptualisation of the soul in the two languages, aims to answer the question of how the creation of target texts is influenced by features of world view, the manifold common cognitive experiences and sets of metaphors, specific poetic traditions, differing linguistic possibilities, the translator’s intuition, moral values of the period, as well as the current literary canon. The experiences gained from the Hungarian translations of Miloš Crnjanski’s poem Stražilovo led once again back to the fundamental questions concerning the difficulties of circumscribing and delimiting the two entities hard to grasp: the spirit and the soul.

References

Ács Károly. 1976. Ének füstje, füst éneke. Újvidék: Forum Könyvkiadó.
Adamović, Ratko. 2014. „U vrtovima duha” (https://www.knjizara.com)/U-vrtovima-duha-Ratko-Adamovic-20794 (2018. febr. 17.)
Apjokné Mester Andrea. 2008. A magyar és a szerb civilizáció nyelvi képe (Hamvas Béla A bor filozófiája és a mű szerb fordítása alapján). Doktori disszertáció. Nyelvtudományi Doktori Iskola, vezetője Bańczerowski Janusz, а Szláv Nyelvtudományi Program vezetője. http://doktori.btk.elte.hu/lingv/apjoknemesterandrea/diss.pdf (2018. febr. 16.)
Balassa Péter. 2009. Átkelés. Budapest: Balassi Kiadó.
Biblija on-line, sveto pismo. Matej, glava 5. https://wwwyu.com/biblija/40mat005.htm (2018. febr. 17.)
Burzan, Mirjana–Kacziba Ágnes. 2016. Srpsko-mađarski rečnik – Szerb–magyar szótár. Újvidék: Forum.
Chevalier, Jean–Gheerbrant, Alain. 1987. Rječnik simbola. Zagreb: Nakladni zavod.
Crnjanski, Miloš. 1962. Sztrazsilovó. Ford. Domonkos István. Ifjúság, szept. 27., 8.
Crnjanski, Miloš. 1968. Lirika. Beograd: Prosveta.
Csehov, Anton. 1978. Három nővér. Ford. Kosztolányi Dezső. In Anton Csehov: Drámák. Budapest: Európa Könyvkiadó.
Despotov, Vojislav. 1994. Deset deka duše. Novi Sad: Svetovi.
Despotov, Vojislav. 2007. Tíz deka lélek. Zenta–Veszprém: zEtna–BabelPress Bt. A verseket válogatta és magyarra fordította: Fenyvesi Ottó.
Dučić, Jovan. 2002. Pesme. Podgorica: Narodna knjiga.
József Attila minden verse és versfordítása. 1980. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.
Juhász Gyula összes verse. http://mek.oszk.hu/00700/00709/html/vs190602.htm (2018.
febr. 17.)
Jung, Carl Gustav. 1999. Szellem és élet. Budapest: Kossuth Könyvkiadó.
Katona Edit. 2007. A test átlényegülése, a lélek megtestesülése a lélekmetaforákban. Hungarológiai Közlemények 38 (4): 68–84.
Katona Edit. 2010. „Tükör által homályosan” vagy fordítás által értelmezve? Hungarológiai Közlemények 41 (4): 115–126.
Katona Edit. 2015. Ekvivalencia és fordítói hűség. Hungarológiai Közlemények 46 (1): 72–83.
Kostić, Laza. 1989. Pesme. Novi Sad: Matica srpska.
Kovács Kálmán et al. 1968–1975. Srpskohrvatsko-mađarski rečnik/Szerbhorvát–magyar szótár. Novi Sad: Pokrajinski zavod za izdavanje udžbenika.
Magyar Bibliatársulat új fordítású Bibliája. 1990. Máté evangéliuma. 5. fejezet. http://szentiras.hu/UF/Mt5 (2018. febr. 17.)
Magyar értelmező kéziszótár (= ÉrtKsz.) 2007. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Marks, Cornelia. 2004. Stražilovo. Ins Deutsche übertragen von Cornelia Marks und Annemarie Bostroem. In Das Lied öffnet die Berge. Eine Anthologie der serbischen Poesie des 20. Jahrhunderts. Strahttps://sites.google.com/site/projectgoethe/Home/milos-crnjanski/strazilovo (2018. febr. 17.)
Márkus Andrea. 2012. A halál nyelvi képe a szerb és a magyar frazeológiai kapcsolatok tükrében. http://www.filologia.hu/kisebb-kozlemenyek/a-halal-nyelvi-kepe-a-szerb-es-a-magyar-frazeologiai-kapcsolatok-tukreben.html (2018. febr. 17.)
Matešić, Josip. 1982. Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskog jezika. Zagreb: IRO Školska knjiga.
Orcsik Roland. 2015. Miloš Crnjanski Stražilovo című költeményének műfordítói teatralitása. A fiatal Domonkos István arcjátéka. In detoNáció. 55–69. Újvidék: Forum Könyvkiadó.
Petőfi Sándor összes versei. I–II. 1978. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.
Platón. 1989. Az állam. Ford. Jánosy István. http://mek.niif.hu/03600/03629/03629.htm (2018. febr. 17.)
Šantić, Aleksa. U dubini duše moje... http://www.aleksasantic.com/Print/1895-16.html (2018. febr. 17.)
Stevanović, Mihailo et al. 1967–1976. Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika (RSKJ). Novi Sad–Zagreb, Matica srpska–Matica hrvatska.
Stevanović, Mihailo et al. 1968. Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika. Knj. 5. Beograd. Srpska akademija nauka i umetnosti, Institut za srpski jezik.
Vajda János válogatott művei. 1988. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó.
Published
24. 01. 2019.
Section
Članci