METHODOLOGICAL ISSUES IN SPECIALISED TRANSLATION IN THE CROATIAN-HUNGARIAN LINGUISTIC AND CULTURAL CONTEXT

  • Ana LEHOCKI-SAMARDŽIĆ
Keywords: translation methodology, specialised translation, Hungarian-Croatian language contact occurences, bilingualism, code-mixing

Abstract

This paper introduces methods used in the Technical Translation Course at the Department of Hungarian Language and Literature in Osijek, including the principles used in text selection and methods that can be applied not only for managing code-mixing and language interference, which make specialised translation more difficult, but also turning them to our students’ advantage. The paper discusses possibilities of using these methods, which often depend on the teacher’s level of preparedness and the students’ competence in translating. Education of bilingual students whose mother tongue is a local variation of Hungarian language is a special kind of challenge. The paper primarily focuses on difficulties caused by bilingualism and language interference, which make the translation process more demanding, and ways of overcoming these issues with the help of teaching methods used in translation classes.

References

Bassnett, Susan–Lefevere, André. 1990. Translation, History and Culture. London: Routledge.
Borbély Anna. 2014. Kétnyelvűség. Budapest: L’Harmattan.
Dróth Júlia. 2013. A szakfordítás elsődleges követelménye: A tartalmi pontosság útmutató a 2013. évi képesítőfordításokból vett példák alapján. In Szaknyelv és szakfordítás: Tanulmányok a szakfordítás és a fordítóképzés aktuális témáiról. 60–82. Gödöllő: Szent István Egyetem, Nyelvi Központ.
Eszenyi Réka. 2015a. Hány lábon álljon a fordító? A modern fordító profilja. In A modern fordító és tolmács, szerk. Horváth Idlikó. 11–21. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.
Eszenyi Réka. 2015b. A modern fordítóképző profilja – aki tudja, tanítsa. In A modern fordító és tolmács, szerk. Horváth Idlikó. 173–183. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.
Fáber András. 2009. Speciális személyiségvonások a tolmácsolásban és a fordításban. A hetedik fordítók és tolmácsok őszi konferenciáján elhangzott előadás. http://translationconference.com/2009_eload/FaberA_HU.pdf (2017. okt. 27.)
Horváth Ildikó. 2015. Az együttműködő tanulás szerepe a fordító- és tolmácsképzésben. In A modern fordító és tolmács, szerk. Horváth Idlikó. 205–212. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.
Klaudy Kinga. 1977. Alternatyivi v posztrornyii ucsebnovo matyeriala na perevodcseszkih kurszah. Slavica XV. 19–23.
Klaudy Kinga. 2005. Általános fordítástechnika idegen nyelvről magyarra. Módszertani útmutató a tantárgy oktatásához. Modern Nyelvoktatás 11 (1): 57–64.
Klaudy Kinga. 2007a. Fordítóképzés és fordítástudomány Magyarországon az ezredfordulón. In A nyelv és fordítás: Válogatott fordítástudományi tanulmányok. 217–228. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Klaudy Kinga. 2007b. A fordítás oktatásának elvi kérdései – 25 év után. In A nyelv és fordítás: Válogatott fordítástudományi tanulmányok. 229–236. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Klaudy Kinga. 2013. Bevezetés a fordítás elméletébe. Budapest: Scolastica.
Kovács Máté. 2015. Új tantárgyak: nyelvtechnológia irányított fordítói projektmunka. In A modern fordító és tolmács, szerk. Horváth Idlikó. 11–21. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.
Lehocki-Samardžić Ana. 2011. A fordítás elmélete és gyakorlata. Eszék: Pragma.
Lehocki-Samardžić Ana. 2012. Új glottodidaktikai tendenciák a magyar mint idegen nyelv tanításában. In Magyarul az óvodától az egyetemig. 63–82. Eszék: Pragma.
Lehocki-Samardžić Ana. 2015. A kétnyelvűség előnyei és hátrányai a horvátországi magyar diákok példáján. In Találkozások az anyanyelvi nevelésben 2. 96–102. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Film-Virage Kulturális Egyesület.
Szondy Melinda. 2015. A fordító mint fordításszolgáltató. In A modern fordító és tolmács, szerk. Horváth Idlikó. 21–35. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.
Zachar Viktor. 2013. Valós fordítási feladatok, valós fordítási problémák – műfajok és feladattípusok az ELTE Fordító és Tolmács Mesterképzésen. In Szaknyelv és szakfordítás: Tanulmányok a szakfordítás és a fordítóképzés aktuális témáiról. 23–31. Gödöllő: Szent István Egyetem, Nyelvi Központ.

Források
A Magyar Nyelv és Irodalom MA szak kommunikáció szakirány programja: http://www.ffos.unios.hr/ma%C4%91arski/diplomski-studij-diplomski-studijskiprogram-komunikoloskog-usmjerenja (2018. jan. 28.)
RHJ = Anić, Vladimir. 2004. Rječnik hrvatskog jezika. Zagreb: Novi liber.
LSZ = Györkösi Alajos. 1995. Latin–magyar kéziszótár. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Published
24. 01. 2019.
Section
Članci