ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF ENTRY WORDS IN THE HUNGARIAN-SERBIAN DICTIONARY IN THE MAKING

  • Aleksander URKOM Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, Magyarország
Keywords: Hungarian-Serbian lexicography, dictionary, designing dictionary

Abstract

This year Department of Slavonic Studies at Eötvös Loránd University Faculty of Humanities and Hungarian publishing house Akadémiai Kiadó have started the preparation of, jointly planned, Hungarian-Serbian large dictionary. Hungarian-Serbian lexicography has grown to a higher level, mainly due to the 21st century working method that uses all the latest technological achievements. In this paper I intend to present, to the professional audience, the initial, design phase and technical questions formulated during the planning. Furthermore, to present found solutions and answers to them.

References

Brancsits, Blagoje–Derra György. 1889. Magyar–szerb szótár. Újvidék: Pajevits Arzén könyvnyomdája.
Csengeri Kinga–Ittzés Nóra szerk. 2002. Mutatványok az akadémiai nagyszótárból. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet.
Dudás Előd. 2017. Prodán Ágnes–Barics Ernő: Horvát–magyar szótár (2016). In Szótárírás a Kárpát-medencében. A magyar és a szomszédos országok többségi nyelveinek kétnyelvű szótárai, szerk. Fábián Zsuzsanna. 183–187. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Fóris Ágota. 2006. Hitelesség, pontosság, aktualitás: a szaklexika szótári rögzítésének néhány kérdése. In Szótárak és használóik, szerk. Magay Tamás. 35–56. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Gyiszálovics, Veszelin. 1914. A magyar és szerb nyelv szótára. I. rész. Magyar–szerb szótár. Rečnik srpskog i madžarskog jezika. Újvidék: Natosevics.
Hadrovics László. 1958. Magyar–szerbhorvát szótár. Budapest: Akadémiai Kiadó–Terra.
Pálfi Miklós. 2004. Szótári típus és címszóállomány. In A lexikográfia Magyarországon, szerk. Fóris Ágota–Pálfi Miklós. 72–80. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Palich Emil. 1968. Magyar–szerbhorvát kéziszótár. Budapest: Terra.
Uzonyi Pál. 2006. A forrásnyelvi és célnyelvi adatok ekvivalenciájának nehézségéről. In Szótárak és használóik, szerk. Magay Tamás. 117–128. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Published
24. 01. 2019.
Section
Članci